เชียงใหม่ ชาวบ้านใช้เวลาว่างจากการทำนาหาแมงอี่นิ่วขายสร้างรายได้

Share This:

ชาวนาใช้เวลาว่างจากการทำนาระหว่างที่รอต้นกล้าเติบโตก่อนจะดำนาใช้แซะไม้ไผ่ช้อนหาแม่อี่นิ่วหรือ ลูกอ๊อดแมงปอ ตามท้องนาเพื่อนำมาขายชาวนาบางรายหาเก่งสามารถขายสร้างรายได้ถึงวันล่ะ 400-500 บาทขณะเดียวกันนิยมนำมาประกอบอาหารเช่นแกงแคอีนิ่ว ตำน้ำพริกอี่นิ่วหรือคั่วใส่ไข รับประทาน

ช่วงที่ชาวนาหลายพื้นที่ กำลังรอต้นกล้าที่หวานไว้เจริญเติบโตจนเต็มที่ก่อนที่จะนำต้นกล้าข้าวไปปักดำในผืนนาที่ไถหว่านเสร็จเรียบร้อย ระหว่างนี้เป็นช่วงที่มีเวลาว่าง ชาวบ้านในหมู่บ้านสบเตี๊ยะ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ต่างเดินตระเวนตามท้องทุ่งนาในหมู่บ้านพร้อมนำแซะที่ทำจากไม้ไผ่คอยชอนหาตัวอี่นิ่วลูกอ๊อดแมงปอ ตามท้องนา ซึ่งช่วงนี้กำลังเป็นตัวอ่อนอาศัยอยู่ในทุ่งนาเพื่อนำมาประกอบอาหาร ด้านนางบังซอน นันต๊ะภูมิ ชาวบ้านสบเตี๊ยะ เปิดเผยว่าใช้เวลาว่างจากการลงแขกช่วยเพื่อนบ้านถอนต้นกล้าข้าวมาชอนหาแมงอีนิ่วตามท้องนาเพื่อนำมาประกอบอาหาร เมนูส่วนใหญ่จะเป็นแบบพื้นบ้านเช่นแกงแคอี่นิ่ว ตำน้ำพริกอี่นิ่ว และเมนูยอดฮิตได้แก่คั่วอี่นิ่วใส่ไข่ ซึ่งรสชาติอี่นิ่วจะออกมันคลายแมงอีนูนแต่เปลือกจะไม่แข็ง

ขณะที่นางมุกดา บุญมาปะ ชาวนาบ้านสบเตี๊ยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงที่ชาวนาเริ่มปล่อยน้ำเข้านาข้าวและไถหว่านแมลงปอก็จะมาวางไข่ตามท้องนา ระหว่างที่รอให้ต้นกล้าเจริญเติบโตจนเต็มที่ก่อนจะนำต้นกล้าไปปักดำจะใช้เวลาช่วงนี้ออกหาอี่นิ่วตามท้องนาไปขายตามท้องตลาดส่วนราคาจะตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มขนาดเล็กขายถ้วยล่ะ 20 บาท ซึ่งชาวนาบางคนที่ชอนหาอี่นิ่วเก่งๆจะหาได้เต็มข้องใส่ปลาเมื่อนำไปขายได้ประมาณ 400-500 บาทเลยทีเดียว นอกจากการใช้แซะชอนหาอี่นิ่วแล้วบางครั้งจะได้ปลาหรือไม่ก็ปูนาตัวเล็กๆติดมาด้วยชาวบ้านก็จะนำลูกปลาและปูเหล่านี้ไปประกอบอาหารได้อีกด้วย

000000000จบ000000000

Comments

comments