พ่อเฒ่า อ.แม่ริม สะสมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง จากที่ฝันทรงเสด็จมาบ้านเมื่อปี 2507

Share This:

พบพ่อเฒ่าวัย 87 ปี สะสมภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นับหลายร้อยภาพไว้ในบ้าน หลังจากปี 2507 ฝันเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเสด็จมาบ้านแล้วตรัสว่าตั้งใจทำอาชีพเกษตรกรรมชีวิตจะมีความสุข ยั่งยืน ไม่อด อยากแน่นอน ได้ใช้พื้นที่บ้านของตนเองเป็นสวนแบบผสมผสานน้อมนำการทำเกษตรแบบพอเพียง จนเลี้ยงลูก 5 คนจบการศึกษาปรี.ตรี

พ่อคำปา ใหม่เฟย อายุ 87 ปี บ้านขี้เหล็กหลวง หมู่ 6 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านธรรมดาที่มีเงินติดตัวแค่ 40 บาทมาตั้งต้นชีวิตกับภรรยาที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ 11 ปีก่อน มีบุตร 5 คน เป็นหญิง 3 คน และชาย 2 คน จากความฝัน เมื่อปี 2507 เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จฯ มาที่บ้านของตนเอง ได้ทรงตรัสกับตนว่า ขอให้ตั้งใจทำอาชีพเกษตรกรรมชีวิตจะมีความสุข ยั่งยืน ไม่อดอยากแน่นอน ก่อนที่จะตื่นขึ้นก่อน นับแต่นั้นมาก็ตั้งใจทำอาชีพเกษตร โดยใช้พื้นที่บ้านของตนที่มี 1 งานกว่า เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักผลไม้ พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ ใช้เลี้ยงตนเองและครอบครัวและส่งเสียลูกเรียนหนังสือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ซึ่งตอนนี้ก็แยกย้ายตั้งครอบครัวหมด จึงดำเนินชีวิตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมถ่ายทอดเผยแพร่เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็น้อมนำมาใช้ให้กับประชาชนที่สนใจ

ที่สำคัญตั้งแต่ฝันครั้งนั้นมาจนถึงปัจจุบัน 52 ปี ได้สะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ ภายในบ้านตนเองและบ้านของลูกๆ มีหลายร้อยภาพจนนับไม่ได้ ภาพที่ประทับใจมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงผนวช ซึ่งภาพส่วนใหญ่จะได้มาจากปฎิทิน และภาพของพระบรมวงศานุวงศ์ เก็บไว้ทุกพระองค์ จนทำให้การดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ถึงแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ตลอดชีวิตไม่มีความลำบากทุกข์ยาก

476182

476183

476185

476186

Comments

comments