วัน: 10 กรกฎาคม 2016

นักปั่นกว่า 300 ร่วมเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ตามหนังสือเล่มที่ 3

Share This: พัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาท […]
Read More