นักปั่นกว่า 300 ร่วมเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ตามหนังสือเล่มที่ 3

Share This:

พัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, มณฑลทหารบกที่ 33, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลตำบลช้างเผือก, เทศบาลตำบลแม่เหียะ, เทศบาลตำบลสุเทพ, เทศบาลตำบลหนองควาย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน, อาจารย์ชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และ นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง กล่าวว่า กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่” จัดขึ้น เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว และส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบการปั่นจักรยาน และหนังสือเส้นทางจักรยานฯ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่” นี้ ประกอบไปด้วย เส้นทางจักรยานที่ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จำนวน 10 เส้นทาง ซึ่งเขียนและรวบรวมจากการลงพื้นที่ปั่นจริงจาก รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และจัดพิมพ์โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่” ได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จากนั้นได้ปล่อยตัวขบวนนักปั่นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ – วัดเจ็ดยอด เพื่อถวายหนังสือและชมพื้นที่โบราณ สถาน – วัดสวนดอก เพื่อสวดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ พร้อมทั้งสักการะพระบรมธาตุ วางพุ่มดอกไม้กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และถวายหนังสือแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ก่อนเดินทางกลับสู่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่” โดยการปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานของหนังสือเส้นทางจักรยานฯ เล่มที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานมากกว่า 300 คน สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือเส้นทางปั่นจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ เล่มที่ 1, 2 และ 3 สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ E-book ได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ www.pinkanakorn.or.th

Comments

comments