ทบ.เชิงดอย รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

Share This:

เทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดย นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเชิญวิทยากร นางผุสดี มงคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก อสม.เดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย

13668800_867934956646461_2125912598935856261_o

13613517_867935083313115_3989904941815669669_o

13603820_867935126646444_6721803626557991530_o

13613300_867935203313103_7563886778359658621_o

ขอบคุณภาพจากเทศบาลตำบลเชิงดอย

Comments

comments