1584 สายด่วนแจ้งเหตุรถบริการทุกชนิดและรถนักเรียน

Share This:

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ ยังเพิ่มมาตรการเข้มงวดต่อผู้ประกอบการขับรถรับ-ส่งนักเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากมีการจัดระเบียบไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานและควมปลอดภัยต่อเด็กนักเรียนทุกคน ได้ส่งผู้ตรวจการณ์ ขนส่งเชียงใหม่เข้าสุ่มตรวจรถรับ-ส่งนักเรียน ถนนสายเชียงใหม่-หางดง หากผู้พบเห็นการขับขี่รถ หรือการบริการไม่เป็นธรรมจากรถโดยสารสาธารณะทุกชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนรถรับ-ส่งนักเรียน ที่เสี่ยงอันตราย หวาดเสี่ยว หรือขับขี่รถเป็นอันตราย แจ้งเหตุสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เป้นหน้าฝนที่ต้องเพ่มความระมัดระวังการขับขี่มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะสายต่างขากเข้าเมือง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของรถรับส่งนักเรียนและรถบริการสาธารณะ หากพบแจ้งได้ทันที ซึ่งจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจการณืค่อยออกกวดขันและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง

Comments

comments