ก้าวสู่โลกแห่งการผจญภัยในสุดยอดดินแดนธรรมชาติงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 4

Share This:

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญน้องๆ ร่วมงาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 4” ภายใต้ชื่องาน “Green Wonderland…มหัศจรรย์โลกสีเขียว สู่การเรียนรู้จากธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับงาน Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็กที่จัดขึ้นทุกปีนั้นได้รับความสนใจจากน้องๆ เยาวชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัดเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จึงได้จัดงาน Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ขึ้นอีกครั้ง โดยในปีนี้น้องๆ ที่เข้าร่วมงานจะได้สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นนักอนุรักษ์ตัวน้อยโดยเรียนรู้ร่วมไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผจญภัยตามสวนของหน่วยงานภาคี รวมทั้งกิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย สนุกกับโซนสัตว์เลี้ยงแสนรัก และแมลงต่างๆ เสริมสร้างจินตนาการในโซนศิลปะ อาทิ กิจกรรม D.I.Y ศิลปะจากสิ่งเหลือใช้ ศิลปะจากใบไม้ กิ่งไม้ ผัก และผลไม้ พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดทั้งวัน
หากสถาบันการศึกษาใดมีความประสงค์นำนักเรียนเข้าร่วมงาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 4” (โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-114110-5 หรือดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ www.royalparkrajapruek.org

Comments

comments