คนไทยไม่ทิ้งกันพระร่วมทหารสร้างบ้านใหม่คนพิการอ.แม่อาย

Share This:

คณะสงฆ์ร่วมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ส่วนแยก 1 กองกำลังผาเมือง ได้สร้างบ้านใหม่ถาวรให้กับผู้พิการ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนย์มายุครบ 80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

12 07 59 3 -ณะสงฆ์ทหารจัดสร้างบ้านให้คนพิการ.mpg_000134351

-พระอธิการพิษณุสุธิมโน เจ้าอาวาสวัดป่าแดง, พระครูใบฏีกาอาทิตะนันโท เจ้าคณะตำบลบ้านหลวง,พระครูชัยมังคลารักษ์ เจ้าคณะตำบลแม่นาวาง พร้อมคณะสงฆ์อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พันเอกไพโรจน์ ยะวิญชาญ หัวหน้าฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ส่วนแยก 1 กองกำลังผาเมือง ได้นำสิ่งของ อุปกรณ์สิ่งก่อสร้างบ้าน พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง ถังน้ำไปมอบให้กับนายซาน ไทยใหญ่ อายุ 68 ปี และนายสมคิด ไทยใหญ่ อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 183 บ้านแม่สลักหมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันสองพ่อลูก พ่อนายซาน เป็นอัมพาตลุกเดินหรือนั่งเองไม่ได้ ส่วนลูกนายสมคิด เป็นคนพิการทางสมอง ที่คอยดูแลพ่อ แต่ทั้งสองไม่สามารถที่จะทำงานอะไรได้
ต้องอาศัยชาวบ้านยื่นมือมาช่วยเรื่องข้าวปลาอาหารในแต่ละวัน และอาศัยเงินช่วยเหลือคนชรา 600 บาทมาจุนเจือและยังชีพอยู่ได้

-ทางคณะสงฆ์จึงได้ร่วมกันสมทบเงินจัดซื้อสิ่งของอุปกรณ์เพื่อจัดสร้างบ้านให้ได้อยู่อาศัยเพื่อความสะดวกและปลอดภัย และทางร่วมกับ พันเอกไพโรจน์ ยะวิญชาญ หัวหน้าฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ส่วนแยก 1 กองกำลังผาเมือง ได้จัดส่งทหารมาร่วมในการก่อสร้างบ้านซึ่งมีทั้งช่วยแรงงานและทหารช่างที่มีความสามารถที่ทำการก่ออิฐโปกปูนได้ได้เริ่มทำการก่อสร้างมาแล้วตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม และคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเข้าพรรษาในวันที่ 20 กรกฏาคม 2559 ซึ่งเป็นบ้านก่ออิฐ หลังคาเป็นโครงสร้างเหล็กมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ ซึ่งทุกวันจะมีพระสงฆ์ที่มีความสามารถทางงานช่าง และทหารพรานได้เข้ามาร่วมกันสร้างบ้านทุกวัน วันละประมาณ 20 พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และทหารพรานวันละ 10 นาย และมีชาวบ้านมาร่วมอีกวันละประมาณ 10 คน ซึ่งในวันนี้ได้ก่อรอบตัวบ้านพร้อมสร้างห้องน้ำในตัวบ้านเพื่อความสะดวกของคนพิการ และได้ก่อสร้างขึ้นโครงหลังคาเหล็ก ทุกวันก็จะมีคณะพระสงฆ์ได้เข้ามาทำการบริจาคเงินร่วมในการสร้างบ้าน และทราบว่าทางคณะสงฆ์จะไปสร้างบ้านให้
คนจนที่ปฏิบัติตัวดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่บ้านโล๊ะป่าไคร้อีก หนึ่งหลัง พร้อมกับทางทหารพรานจะเข้าไปร่วมในการก่อสร้างให้ ซึ่งจะเป็นช่วงออกพรรษาแล้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

Comments

comments