วัน: 14 กรกฎาคม 2016

ผบ.ทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ ขุดลอกแม่น้ำสาขาแม่น้ำปิงของ แม่น้ำลี้ และลำน้ำทา

Share This: พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบั […]
Read More