ผบ.ทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ ขุดลอกแม่น้ำสาขาแม่น้ำปิงของ แม่น้ำลี้ และลำน้ำทา

Share This:

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ไปตรวจเยี่ยม การดำเนินการ ขุดลอกแม่น้ำสาขาแม่น้ำปิง ( แม่น้ำลี้ , ลำน้ำทา ) ในพื้นที่ ที่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งเป็น โครงการ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
และ เป็นการดำเนินงานตาม นโยบาย การบริหารจัดการน้ำ ของรัฐบาล โดย ได้ไป ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ที่ บริเวณ สะพาน ลำน้ำแม่ทา บ้านผาตั้ง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน มี นาย อนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายอำเภอแม่ทา และ หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอแม่ทา ให้การ ต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ร่วมกับ ประชาชน และ เยาวชน ในอำเภอแม่ทา กว่า 300 คน ปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลาย ของตลิ่งเมื่อมีน้ำหลาก และ ปล่อยพันธุ์ปลา ลงแม่น้ำ เพื่อ เพิ่ม ความสมดุล ในระบบนิเวศน์การดำเนินโครงการ ในลำน้ำทา ได้แบ่งเป็น 2 ช่วง โดย ชุดปฏิบัติการ 335 สำนักงานพัฒนาภาค 3 เริ่มขุด ช่วงที่ 1 จาก ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง – ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา ระยะทาง 54 กม. และ ชุดปฏิบัติการ 333 ได้ ขุดจากบริเวณ ตำบล ทาสบเส้า – ตำบล ทาปลาดุก อ.แม่ทา ระยะทาง 36 กม. ทำให้ มีประชากร ชาวตำบล ทาสบเส้า และ ตำบลทาปลาดุก ได้รับประโยชน์ จากโครงการ จำนวน 23 หมู่บ้าน 1,354 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร
ได้รับประโยชน์ 47,683 ไร่

สำหรับการดำเนิน ขุดลอก แม่น้ำสาขาแม่น้ำปิง ( แม่น้ำลี้ , ลำน้ำทา ) ได้ดำเนินไปแล้ว ร้อยละ 80 ซึ่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือน กรกฎาคม นี้ ซึ่ง หากการดำเนินงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ จะ สามารถ รองรับปริมาณน้ำ ได้ จำนวน 5,964,600 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง ถือเป็นการแก้ ปัญหา อุกภัย และ ภัยแล้ง ได้เป็นอย่างดี .

Comments

comments