วัน: 18 กรกฎาคม 2016

ผู้ช่วยรมต.ท่องเที่ยวติดตามความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดแข่งอาเซียนสกูลเกมส์ครั้ง 8

Share This: รศ. ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการก […]
Read More