ตร.สันติบาล สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ภาคข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Share This:

ตร.สันติบาล สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ภาคข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำเยาวชนร่วมวาดภาพประกวดระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ในหัวข้อ ในหลวงกับพระราชกรณียกิจ
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.ผบช.ส เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ภาคข้าราชการ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักศึกษาจำนวน 300 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่ง และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ โดยเฉพาะเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชนในชาติได้ตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญในอันที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยความจงรักภักดี ที่สำคัญสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับข้าราชการในพื้นที่ว่าพระมหากษัตริย์ ทรงเสียสละ ทุ่มเทพระวรกาย ปฎิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข และจักได้มีความเคารพรักเทิดทูนและปกป้องต่อสถาบันกษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไป
นอกจากนี้ได้จัดการประกวดวาดภาพจากเยาวชนระดับมัธยมต้นและปลายขึ้น ได้อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพในหัวข้อ ในหลวงกับพระราชกรณียกิจ

Comments

comments