มิสเตอรเตือนภัยแจ้งเตือนระวังน้ำป่าฝาง-ไชยปราการ

Share This:

มิสเตอรเตือนภัยแจ้งเตือนมีระดับน้ำฝนสะสมถึง 106 มิลลิเมตร ในพื้นที่บ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และมีการเตือนไฟสีเหลืองเพื่อแจ้งให้กับผู้ที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ำมาวทราบว่าปริมาณน้ำฝนตกลงมามาก อาจจะมีดินโคลนถล่มและน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏรให้ได้รับความเสียหายได้ แต่ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาในพื้นที่อำเภอฝางและเรียกส่วนราชการมาพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในหน้าน้ำนี้เพราะหลายพื้นที่เคยเกิดแล้ว ซึ่งทางส่วนอุทกวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำภาค1 กรมทรัพยากรน้ำ ได้แจ้งว่าในจังหวัดเชียงใหม่มีมิสเตอรเตือนภัย 187 สถานี ซึ่งจะเตือนภัยให้ทราบล่วงหน้าทั้งปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำในลำห้วยหรือลำคลองสามารถใช้งานและเตือนได้ 100 % ซึ่งจะแจ้งให้กับทาง สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ทราบได้ก่อนล่วงหน้า เพื่อให้ได้แจ้งเตือนประชาชนทราบและทำการขนย้ายประชาชนและสิ่งของที่อาจเสียหายให้ไปยังพื้นที่ปลอดภัย ทางนายมนัส ขันใส นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งให้กับส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดทาง อบต.เทศบาล ให้จัดเวรยามทำการเฝ้าระวังในหน้าฝนนี้ 24 ชั่วโมงที่น่ากลัวก็จะเป็นบ้านที่อยู่ลุ่มเขาที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวดินโคลนจะไหลลงมาทับเท่านั้นจึงให้เฝ้าระวังแล้ว 24 ชั่วโมงทุกพื้นที่

1469430858092

ทางนายอภิสิทธิ ปิยพัฒนมงคล วิศวกรชำนาญการหัวหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ได้แจ้งว่าระดับน้ำในเขื่อนนั้นสามารถบรรจุน้ำได้ทั้งหมด 20 ล้านคิวบิกเมตร แต่ในเวลานี้มีน้ำเพียง 6 ล้านคิวบิกเมตร ยังมีความต้องการอีก 14 ล้านคิวบิกเมตร ในการผลิตไฟฟ้านั้นก็ยังต้องประหยัดใช้ปั่นไฟฟ้าเพียง10 กว่าชั่วโมง แต่ก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าเท่านั้น ส่วนในเขื่อนไม่ต้องตกใจเพราะมีน้ำเพียง 30 % และน้ำป่านั้นอาจจะมาเร็วไปเร็ว มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตรวจระดับน้ำในเขื่อน 24 ชั่วโมงเมื่อวานเย็นน้ำป่าจากอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ก็มาเพียง 40 นาทีขึ้นท่วมถนนยาว70 เมตร แต่สามารถสัญจรไปมาได้ น้ำทะลักเข้าท่วมสวนไร่นาที่อยุ่ลุ่ม แต่ไม่เกิดความเสียหายไดได เพราะมาเร็วไปเร็ว
1469430870429

1469430858092

Comments

comments