ประกวดคลิปวีดีโอหรือหนังสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์อำเภอดอยสะเก็ด

Share This:

นายเฉลิม สารแปง นายกเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงดอยฝากเชิญชวนสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอหรือหนังสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์อำเภอดอยสะเก็ด ต้องมี 5 เนื้อหาหลัก ต้องประกอบภายในคลิป หรือ หนังสั้น ด้วยสถานที่วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะกำหนดให้คือ 1.วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง 2.หนองบัวพระเจ้าหลวง 3 สถานที่พักและสวนพฤษศาสตร์ทวีชล 4.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาบ้านศิลาดล@ดอยสะเก็ด 5.ศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีให้ร้อยเรียงเรื่องราวของวิถีชีวิตคนดอยสะเก็ดสื่อให้ผู้คนทั่วไปได้รู้จักและสนใจที่จะมาสัมผัสอำเภอดอนสเก้ดมากยิ่งขึ้น

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีเนื้อหาสอดแทรกสถานที่สำคัญ ศิลปะวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนดอยสะเก็ด ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ Discover doisaket stories (ค้นพบเรื่องราวดอยสะเก็ด) ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณจาก องค์มนตรี ดร.เกษม วัฒนชัย , ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
หรือติดต่อสอบถามไปยัง 059 -104900 หรือ www.facebook.com/cheongdoi.go.th

จัดแถลงข่าวในวันที่ 16‬ 08 2559 เวลา 16.00 น. ณ บ้านศิลาดล ตำบลป่าป่อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Comments

comments