ผ่านมา 40 ปีในหลวงและพระราชินี ทรงพระราชทานเงินจัดสร้างศาลารวมใจ และสร้างโรงทอผ้าพระราชทาน

Share This:

ผ่านมา 40 ปีในหลวงและพระราชินี ทรงพระราชทานเงินจัดสร้างศาลารวมใจ และสร้างโรงทอผ้าพระราชทาน บ้านดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และเสด็จพระราชดำเนินเปิด สร้างความภาคภูมิใจของชาวบ้าน ยังคงอนุรักษ์คงสภาพดั่งเดิม ใช้เป็นที่รักษาชาวบ้าน ห้องสมุด และสร้างอาชีพสร้างรายได้ ผ้าทอทุกผืนจำหน่ายร้านจิตรลดา ยอดผ้าทอสีฟ้าขายดีมากก่อนวันแม่ ขณะภาพผ้าปักสองพระองค์ ยืนเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ได้โชว์ในทำเนียบรัฐบาล

-อีกหนึ่งความประทับใจภาคภูมิใจของชาวบ้านดอนเปา หมู่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงรักษาศาลารวมใจไว้ได้สภาพคงเดิมงดงาม คงเดิมทุกอย่างไว้มีเพียงหลังคาที่ต้องปรับปรุบปรุงใหม่และป้ายชื่อเปลี่ยนตัวอักษใหม่ ทุกอย่างคงเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากเมื่อ 40 ปีก่อน หลังจาก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ศาลารวมใจบ้านดอนเปา” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎร ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วมกันจัดสร้างขึ้นด้วยเงินพระราชทาน เพื่อให้เป็นห้องรักษาชาวบ้าน และห้องสมุดสำหรับส่วนรวม ณ บ้านดอนเปา ตำบลดอนเปา อำเภอสันป่าตองในสมัยนั้น ก่อนะเปลี่ยนมาเป็นอำเภอแม่วางในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีโรงฝึกหัดทอผ้าพระราชทานอยู่ด้านหลัง ก่อสร้างเมื่อปี 2521 ซึ่งเป็นเงินทุนพระราชทานที่จัดสร้างขึ้นเพื่อฝึกให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมหลังจากการทำสวนไร่นาไปแล้ว ก็คงสภาพเดิมไว้เช่นกันจากการดูแลของนางสุทัศน์ แก้วกันใจ ผู้ดูแลศาลารวมใจและครูสอนปักผ้า กล่าวว่าตนเองก็เป็นหนึ่งในภาพถ่าย เมื่อปี 2519 วัยเพียง 20 ปีเศษ เป็นความประทับใจปราบปลื้มใจมาก ที่พระองค์ได้ทรงเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ได้มอบเงินพระราชทานสร้างศาลาศูนย์รวมใจ แก่ชาวบ้านในสมัย ที่ยากลำบาคในการเดินทางออกไปอนามัย หรือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบัน พร้อมให้เป็นห้องสมุด ซึ่งได้รับพระราชกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกหนังสือทั้งหมดให้กับชาวบ้านได้อ่าน เขียนเรียนรู้ต่างๆ แต่บุคคลในภาพกว่าครึ่งซึ่งเป็นลูกเสือชาวบ้าน จะล้มตายไปเหลือเพียงรุ่นตนเองวัยกว่า 60 ปี เพียง 20 กว่าคนเท่านั้น

-ต่อมาอีก 2 ปี 25521 ได้ดำเนินการจัดสร้างโรงงานฝึกทอผ้าพระราชทาน เป็นโรงฝึกของชาวบ้านแต่ก่อนมีกว่านับร้อยคน เป็นการทอผ้าไหมและผ้าฝาย แบบยกดอก ลำพูน โดยผ้าทุกชิ้นได้ถูกจัดจำหน่ายผ่านร้านจิตรลดา โดยขณะนี้ผ้าไหม สีฟ้าแบบลิ้มทองและเงิน ยอดสั่งมากแต่การผลิตของผู้ทอได้ดเดือนละ 1-2 ผืนเท่านั้น ซึ่งใกล้วันแม่ทำให้หลายคนต้องการนำไปตัดชุดสวมใส ส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับความอยากง่ายของลาย แต่ละคนที่ทอจะมีหลายแตกต่างกันไม่เหมือนก้นและซ้ำกัน นอกจากนี้มีผ้าปักด้วยมือ ที่เป็นอีกความภาคภูมิใจมากที่สุดเพราะภาพฝีมือปักของชาวบ้านภาพของสองพระองค์ ยืนเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ได้โชว์ในทำเนียบรัฐบาล มีค่าแรงถึง 120,000 บาท ใช้เวลา 8 เดือน ส่วนล่าสุดภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ปักแล้วเสร็จใช้เวลา 80 วันในการปัก ซึ่งภาพใหญ่ที่กำลังปักอยู่นี้ขนาด 180 * 150 ใช้ 5 คนร่วมกันปักมานานกว่า 400 วัน หรือ 1 ปีเศษยังไม่แล้วเสร็จเป็นงานสั่งผ่านร้านจิตรลดา

-อย่างไรก็ตามชาวบ้านดอนเปา หมู่ 4 ยังคงดูแลรักษาศาลารวมใจที่ได้เงินจากในหลวงและพระราชินี ไว้ให้ลูกหลานได้ชมคงทุกอย่างไว้ตลอดจนงานฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดไว้คงอยู่กับลูกหลานได้สืบทอดโดยเฉพาะงานผ้าปัก ที่นับวันจะหาคนสืบทอดได้น้อยมากเหลือผู้ปักเพียง 10 คน และทอผ้าเหลือ 9 คน ส่วนคนที่เคยทำก็ล้มหายตายจากและอายุมากไม่สามารถทำต่อได้ พร้อมขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่วมโพธิ์ร่มไทรให้กับพศนิกรชาวไทยตลอดไป

ศาลารวมใจ ณ วันนี้ ได้ปรับปรุงให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำและความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวตำบลบ้านกาดที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์ต่อชาวตำบลบ้านกาด(ในสมัยนั้น) เรื่องราวนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถูกเรียงร้อยจัดแสดงเป็นนิทัศการความเป็นมาของศาลารวมใจ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบไป และศาลารวมใจแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทอผ้า และปักผ้า อันสร้างชื่อเสียงให้แก่ชาวอำเภอแม่วางตลอดมา

Comments

comments