เสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย พม่า ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Share This:

ทหารไทย นำส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับทหารเมียนมาในเขตรัฐฉาน เพื่อสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในระดับท้องถิ่นและเศรษฐกิจของประชาชนทั้งสองประเทศ สู่ AEC ตามนโยบายกองทัพบก

พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ  ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหาราบที่ 7  นำส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เดินทางพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับ พันเอก เส่งวิน   ผู้บังคับการควบคุมทางยุทธวิธีที่ 2  ของทหารเมียนมา   และประชาชนชาวไทยใหญ่   บ้านหัวเมือง   อำเภอหัวเมือง   จังหวัดลางเคอ  เขตรัฐฉาน  สหภาพเมียนมา ด้านตรวจข้ามช่องทางจุดผ่อนปรนบ้านห้วยผึ้ง  ต.ห้วยผา  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-เมียนมา  ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและมอบพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5000 ตัว พันธุ์ไก่จากสำนักงานปศุสัตว์ จำนวน 100 ตัว และพันธ์ไม้สัก ไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน จำนวน 500 ต้นพันธุ์ไม้พยุง จำนวน 200 ต้น โดย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการลักลอบเข้มเมืองของแรงงานเมียนมาโดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางตรวจคนเข้าเมืองให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์   พร้อมกันนี้ฝ่ายไทยยังได้ของความร่วมมือฝ่ายเมียนมา กวดขันและปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตามแนวชายแดน อีกด้วย

       ในการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับทหารเมียนมา ดังกล่าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้นำประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับประชาชนชาวไทยใหญ่ในเขตรัฐฉานถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดสุทธิ  อ.หัวเมือง  เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา  โดยมีประชาชนชาวไทยใหญ่ในเขตบ้านหัวเมือง รัฐฉาน กว่า 200 คน ให้การต้อนรับ จากนั้นส่วนราชการ ประชาชนทั้งสองประเทศได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำหนองหลวง บ้านปางสะเป่  ในพื้นที่อำเภอหัวเมืองอีกด้วย

     สำหรับช่องทางห้วยผึ้ง  ต.ห้วยผา  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวการค้าชายแดนของประชาชนไทยและประชาชนเมียนมา ซึ่งมีการค้าขายในระดับท้องถิ่นกันมานาน สินค้าส่วนใหญ่ของไทยที่ส่งออกช่องทางดังกล่าวจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค รถยนต์เก่า ส่วนสินค้านำเข้าจากเมียนมา จะเป็นโคกระบือมีชีวิต   เปลือกก่อ  ไม้จันทร์หอม สร้างรายได้ให้ประชาชนระดับท้องถิ่น และเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกัน การพบปะเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยกับทหารเมียนมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน  จะส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนเศรษฐกิจอาเซียน AEC ของสองประเทศข้ามไปมาหาสู่กันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ชีวิน ศรัทธา / แม่ฮ่องสอน รายงาน 29 กค 59

Comments

comments