เชียงใหม่ เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับกลุ่มประเทศอาเซียน

Share This:

2เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับกลุ่มประเทศอาเซียน ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 25-29 กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน10 ประเทศ ของอาเซียนเช่น อินโดนิเซีย เวียดนาม เมียนมาร์เป็นต้น

 

ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ได้มีการประกาศผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ในการนี้ ได้มีการจัดกิกรรมขึ้นตั้งแต่วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน10 ประเทศ ของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น อินโดนิเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ ในการนี้ นักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นาย ณัฐวุฒิ คำมาตา นักเรียน ชั้นม.4/1 นางสาวหลำ ลุงวิ นักเรียนชั้นม.4/1โรงเรียนสองแคววิทยาคม เป็นตัวแทนของ โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือ ได้เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีครูผู้ควบคุมดูแลกิจกรรมและฝึกฝนกิจกกรมครั้งนี้ ประกอบด้วยนายเจียมพดล ไชยลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม,นาย ศรายุทธิ์ สุริยะมล,นางปิ่นทอง ชุ่มใจครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนาง ตวงพร ทรายคำ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสองแคววิทยาคม เป็นผู้ฝึกฝน ให้แก่นักเรียน และได้ส่งเข้าแข่งขันตามวันเวลาดังกล่าว จนมาถึงวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ตัวแทนจากโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัด ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิของชาวจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ กับรางวัลที่ได้รับ ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นว่าระดับชาติ ที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน10ประเทศ  รางวัลที่ได้ มีเกียรติบัตรระดับชาติ รางวัลเหรียญเงินและเงินรางวัล และในวันนี้ 30 กรกฎาคม นี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางกลับจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มาอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางนักเรียนคณะครูในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รอต้อนรับแสดงความยินดี แก่ตัวแทนของ โรงเรียน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนสองแคววิทยาคมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปยังตัวแทนนักเรียนจนประสบความสำเร็จ 000000000จบ000000000

Comments

comments