แผ่นดินไหวเขื่อนแม่งัดตรวจวัดได้ แต่ไม่สะเทือนตัวเขื่อนมั่นคงแข็งแรง

Share This:

เชียงใหม่ แผ่นดินไหวที่มหาสมุทรแปซิฟิค 7.7 ริคเตอร์ และอาฟเตอร์ช๊อคตามมาต่อเนื่อง จากการตรวจวัดเช้านี้ของตัวเขื่อนแม่งัดยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเขื่อนสภาพปกติ ยังมั่นคงแข็งแรง

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าจากการรับรายงานจาการตรวจวัดความสั่นไหวของตัวเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แต่ง จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลา 07.14 น. หลังจากแผ่นดินไหวที่มหาสมุทรแปซิฟิค 7.7 ริคเตอร์ อาฟเตอร์ช๊อค ที่เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว ที่เขื่อนแม่งัด ตรวจจับได้อย่างต่อเนื่อง มีการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด ผลกระทบกับตัวเขื่อนน้อยมาก เขื่อนแม่งัดวัดได้ 0.000059g ผลกระทบต่อตัวเขื่อน 0.023% และค่าสูงสุดที่เขื่อนรับได้โดยไม่เกิดความเสียหาย 0.247 g เขื่อนอยู่ในสภาพปลอดภัย


ล่าสุดเขื่อแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ มีปริมาณน้ำ 58.29 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 22.00 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 44.96 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 17.10 % แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ n/a ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.31 ม.(ภาวะปกติ)

Comments

comments