ผู้พิทักษ์ป่ากว่า 400 นายเขตพื้นที่อนุรักษ์ 16 ร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก

Share This:

ผู้พิทักษ์ป่ากว่า 400 นายเขตพื้นที่อนุรักษ์ 16 ร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและการทำงานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการป้องกันรักษาป่าสร้างขวัญกำลังใจของแนวหน้าผู้พิทักษ์ในการอนุรักษ์พื้นทีคุ้มครองพื้นป่าอย่างยั่งยืน
IMG_3513

นานกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื่นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก หรือ World Ranger Day 2559 ณ ลาน คลีนิคสัตว์ป่า (ด้านหลังเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) ในเขต อุทยานดอยสุเทพ-ปุย .ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจำนวนกว่า 400 นาย ได้เข้าร่วมพร้อมการสาธิตการปฎิบัติงานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพงานพิทักษ์ป่าของเจ้าหน้าที่ระหว่างการเข้าไปลาดตระเวนในเขตพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติในพื้นที่
นอกจากนี้มีการวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้จำลอง พร้อมร้องเพลงมาร์ชป่าไม้ มอบโล่เกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันกล่าวปฎิญาณตนของและร่วมกันปลูกต้นไม้ยางนา ในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ได้ยืนหยัดแน่วแน่และตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมไปถึงให้สังคมไทยได้ทราบถึงการทำงานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการยกย่องเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปกป้องธรรมชาติของโลก

MVI_3534.MOV_000005005

MVI_3505.MOV_000003034

IMG_3526
อย่างไรก็ตามพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 มีเขตรับผิดชอบ 3 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮองสอนและลำพูน เป็นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัดว์ป่า รวมเนื้อที่รับผิดชอบกว่า 10 ล้านไร่ เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศต้นแม่น้ำปิง หนึ่งในสายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งอดทน เพื่อปกป้องพื้นป่าของตนไว้ ตามที่สมาชิกสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่า ได้ลงมติในคราวประชุมพิทักษ์ป่าโลก เมื่อปี 2549 ประเทศสหราชอาณาจักร ได้กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคมของปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อเป็นการรำลึกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าทีพิทักษ์ป่าผู้เป็นหัวใจทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นทีคุ้มครองพื้นป่า นับเป็นอีกหนึ่งวันที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้อุทิศตนดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

Comments

comments