ประธานชมรมมัคคุเทศก์ล้านนาปฎิเสธกระแสข่าวคนจีนแอนตี้มาเที่ยวเชียงใหม่ไม่เป็นความจริง

Share This:

ประธานชมรมมัคคุเทศก์ล้านนาปฎิเสธกระแสข่าวคนจีนแอนตี้มาเที่ยวเชียงใหม่ไม่เป็นความจริง เกิดจากเป็นการสร้างกระแสกันเองของคนในเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลง แต่เกิดจากปัญหาหมอกควันทำให้มีหดหายไปบาง เพราะตอนนี้มีไฟท์บินตรง 12 เมือง 19 สายการบิน ต่อวัน 12-13 ไฟท์นักท่องเที่ยว 2-3 พันต่อวัน

ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์นายมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศก์ล้านนา เชียงใหม่ กล่าวว่าจากกรร๊เกิดกระแสข่าวนักท่องเที่ยวจีนแอนตี้ไม่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ จากากรไปโพสต์กล่าวหาและความไม่เหมาะสมดังกล่าว ตนได้ตรวจสอบทางประเทศจีนจากเมืองตั้งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ไม่เป็นความจริงกับเรื่องดังกล่าว น่าจะเป้นการสร้างกระแสข่าวเองของคนในเชียงใหม่ 

ซึ่งจากการตรวจสอบตลอดสัปดาห์ นักท่องเที่ยวยังเดินทางมาเพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงไป แต่ช่วงเดือนมีนาคมและพฤษภาคม ลดไปเนื่องจากข่าวเรื่องปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามลำดับ จากการตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินตรง 12 เมือง จาก 19 สายการบิน รวม 88 ไฟท์ต่อสัปดาห์ หรือ 12 -13 ไฟล์ต่อวัน จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข่ามาอย่างน้อย 2 ,500 -3,000 คน หากเต็มลำ เป็นส่วนหนึ่งของกรุ๊ปทัวร์ซึ่งยังไม่นับรวมนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเอง ยังไม่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่บินจากเชียงใหม่ไป กรุงเทพ หรือภูเก็ต หรือกลุ่มจากภูเก็ต หรือกรุงเทพ มาเชียงใหม่

แต่หากจะลดลงไปก็น่าจะเกิดปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดยาวของประเทศจีน ก็จะทำให้จำนวนของนักท่องเที่ยวลดลงไปได้ ทั้งนี้เลขโดยรวมของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ยังเพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงไปตามกระแสข่าวดังกล่าว สำหรับเรื่องมายาทของนักท่องเที่ยวจีนที่ซึ่งมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นทางมัคคุเทศก์ทุกคนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อระเบียบการทำตัวต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ปรับตัวได้ดีขึ้นเกิดปัญหาน้อยลง แต่สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากันเองก็ต้องยอมรับอาจจะเกิดขึ้นบ้างโดยอุปนิสัยของแต่ละคน และเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น โดยปัจจุบันปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นก็ลดน้อยลง

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments