ผวจ.เชียงใหม่ วางมาตรการเข้มช่วงนี้ไปจนถึงคืนหมาหอน

Share This:

ผวจ.เชียงใหม่ วางมาตรการเข้มช่วงนี้ไปจนถึงคืนหมาหอน ตั้งศูนย์รักษาความสงบขึ้นของจังหวัดและอำเภอ เพื่อป้องกันกลุ่มหรือผู้เห็นต่างออกมากระทำความผิดต่างๆ เพื่อให้การลงประชามติวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นไปอย่างเรียบร้อย
2 08 59 -4 ผวจ.เชียงใหม่ วางมาตรการเข้มช่วงนี้ไปจนถึงคืนหมาหอน .m4v_000029262
นายปวิชำนิประศาสน์ ผู้ว่ารากชารจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้ได้จัดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยขึ้นมีในระดับจังหวัดและแต่ละอำเภอขึ้น เพื่อดูแลความเรียบร้อยก่อนการลงประชามติ วันอาทิตย์ 7 สิงหาคมนี้ให้เกิดความสงบเรียบร้อย ให้ทุกภาคสวนประสานกำลังในการดูแลในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันของผู้ไม่หวังดีหรือ ผู้เห็นต่างออกมาก่อเหตุต่างๆ ส่วนผู้เห็นต่าง หากไม่ได้กระทำความตามมาตรา 61 และ 62 ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดส่วนบุคคล หากมีการกระทำความผิดต้องดำเนินการตามระเบียบจ้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
ส่วนค่ำคืนหมาหวน หรือก่อนวันลงประชามติ ได้กำชับกองอำนวยการแต่ละอำเภอตลอดจนมอบหมายให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ ในการออกตรวจสอบเฝ้าระวังในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างขึ้นมา ให้ทุกอย่างเกิดความสงบเรียบร้อยมีความบริสุทธิ์ในการที่จะให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงก่อนจะลงประชามติ
2 08 59 -4 ผวจ.เชียงใหม่ วางมาตรการเข้มช่วงนี้ไปจนถึงคืนหมาหอน .m4v_000000554

Comments

comments