อำเภอเชียงดาวออกเดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิลงประชามติ

Share This:

DSC06568

นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นำ ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค3 ได้ร่วมกับ ทหารใหม่ค่ายพิชิตปรีชากร (ร7พ2) ประชาชน ชนเผ่า ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน จำนวนประมาณ 2,000 คน ออกเดินรณรงค์ ให้ประชาชนทุกคนไปใช้สิทธิของตนเองโดยการออกไปทำการออกเสียงใช้สิทธิในการลง รับ ไม่รับ ร่างประชามติรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น ถึง 16.00 น ในหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้บ้านและสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ ในวันนี้ในการเดินรณรงค์นั้นได้มีการนำเอาป้ายต่างๆในการรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิของตนเอง และยังมีนักเรียนได้เดินแจกใบเอกสารให้ประชาชนไปใช้สิทธิของตนเองในพื้นที่ที่ทำการเดินรณรงค์ในเช้าวันนี้ ซึ่งทางคณะที่เดินได้ใช้เส้นทางการเดินรณรงค์ยาว 5 กิโลเมตรในการเดิน เพื่อให้ประชาชนได้คิดและได้ออกไปใช้สิทฺออกเสียงในการร่างรัฐธรรมนูญ และได้ทำการร่วมกล่าวปฏิญาณตนจะจงรักภักดีต่อชาติ,ศาสนา,พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้รับรองว่าจะมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาวออกมาใช้สิทธิในการลงประชามติ เกิน 80% DSC06559

Comments

comments