อำเภอเมืองเชียงใหม่มอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

Share This:

4697840055599
ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศรันยูมีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ให้กับกำนันทั้ง 9 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ไปใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมโดยในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ครั้งใหญ่พร้อมกันทั้ง 25 อำเภอ เพื่อเป็นการส่งท้ายก่อนการออกเสียงประชามติเชิญชวนชาวเชียงใหม่ไปใช้สิทธิ์ โดยการเดินรณรงค์จะเริ่มต้นจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปยังข่วงประตูท่าแพทั้งนี้สำนักงานคณกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์ประชามติ Big Day พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 สิงหาคม โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่จะมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมการเดินรณรงค์ดังกล่าวอีกด้วย
S__3883050

S__3883057

Comments

comments