ใช้ไลน์ประสานงานรับมือน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ 59

Share This:

504017

ที่สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจ ทางหลวง กรมชลประทาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครเชียงใหม่และองค์กรท้องถิ่นใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมขังในเขตเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียง โดยเป็นการพิจารณาพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม โดยนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฝ่ายเลขานุการได้แจ้งข้อมูลให้ที่ประชุมทราบกรณีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำในจุดเสี่ยงภัยหลักที่มีเหตุน้ำท่วมบ่อยรวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมีกำหนดเป็นโซนๆ ตามเส้นทางน้ำและจุดที่เกิดปัญหาซ้ำซาก R1-9 , L1-12 จำนวนเครื่องสูบน้ำกำลังสูบ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงทั้งหมด 28 เครื่อง
503996
ทั้งนี้จากแผน ที่ประชุมได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่ อบจ.และเกี่ยวข้องสรุปพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนและผู้รับผิดชอบกรณีการดูแลเครื่องสูบน้ำในจุดต่างๆ ให้ตั้งไลน์กลุ่มทีมอุทกภัย จ.เชียงใหม่ เพื่อไว้สื่อสารในทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการประสานความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทาง มทบ.33 ตำรวจ อบจ.เตรียมพร้อมเรื่องเครื่องจักร กำลังคนไว้ช่วยเหลือยามมีเหตุเกิด ทางกองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มของจังหวัด จะทำการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบความพร้อมต่างๆ ระหว่าง 15-20 สิงหาคมนี้ เพื่อจะได้แก้ไขและเตรียมการให้พร้อมในการทำงานนับแต่นี้ที่คาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะมีมากขึ้น

อย่างไรก็ตามได้มีการพิจารณาจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังและต้องการติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยในการระบายเพิ่มเติมไว้ 7 โซน โดยล้วนเป็นจุดท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากที่มีสิ่งก่อสร้างอาคารในเขตเมืองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว เช่น เขตตำบลป่าแดด บ้านป่าพร้าวนอก ทางลอดสะพานป่าแดด ในตำบลช้างคลาน ถนนเจริญประเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตประถม สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ ถนนช้างคลาน ถนนประชาสัมพันธ์ ไนท์บาร์ซาร์ แยกแสงตะวัน เชียงใหม่แลนด์ กาดก้อม ชุมชนฟ้าใหม่ ศรีปิงเมือง รวมถึงสถานีรถไฟ ตลาดวโรรส แยกข่วงสิงห์ เป็นต้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวย้ำว่า ขอให้เทศบาล อบจ.กลับไปดูความพร้อมในการระบายและแนวทางอื่น ปีนี้ต้องกระจายความเสี่ยงให้น้ำมีที่ไปไม่กระจุกตัว เราต้องช่วยกันดูแลชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น อย่าให้อายขายหน้าเวลาเกิดเหตุแล้วไม่สามารถจัดการได้ดีมีประสิทธิภาพ.

Comments

comments