เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจัดกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์

Share This:

ส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ เนื่องในโอกาสฉลองราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่IMG_4078

พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานการปล่อยสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์ ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ เนื่องในโอกาสฉลองราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยสัตว์ป่าจำนวน10 ชนิด จำนวน 387 ตัว ได้แก่กวางผา กวางป่า เนื้อทราย ละองละมั่ง นกยูงไทย ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ป่าตุ้มหูแดง นกแว่นสีเทา อีเห้นข้างลาย และแมวดาว IMG_4113

สำหับพื้นที่ป่าม่อนจอง เป็นเขตรักษาพันธุ์ป่าที่สมบูรณ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ การดำเนินการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์ป่าที่ปล่อยครั้งนี้ได้จากการเพาะเลี้ยงของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน จังหวัดเชียงใหม่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง แม่จันและแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าตอง จังหวัดแม่ฮองสอน ซึ่งเป็นพื้นที่มีความเข้มแข็งของภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐที่ดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่าไม่ให้ถูกล่าได้ฟื้นฟูให้กลับมาเพื่อคืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศของพื้นป่าในการอนุรักษ์ไม่ให้สัตว์ป่าได้สูญพันธุ์

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments