ผบ.มทบ.33 ร่วมสร้างฝายประชารัฐที่ 45 เขตพื้นพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เป็นป่าต้นน้ำ

Share This:

สร้างฝายประชารัฐที่ 45 เขตพื้นพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เป็นป่าต้นน้ำลำห้วยแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งของต้นน้ำ ไหลลงไปลงสู่ลำน้ำแม่ตื่น ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของลำน้ำแม่ปิง ซึ่งไหลลงบรรจบกับลำน้ำปิงบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล

MVI_4123.MOV_000005006
พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ พร้อมด้วยนายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย นายอำเภออมก๋อย ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้าน ร่วมกันสร้างฝายประชารัฐร่วมกันเป็นฝายตัวที่ 45 ตลอดแนวลำห้วยจากดอยม่อนจอง ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย มีความอุดมสมบุรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อรักษาดินและน้ำ ที่สำคัญเป็นการชะลอน้ำไม่ให้ไหลหลากลงไปมีน้ำกักเก็บให้กับสัตว์ป่าได้กิน
ลำห้วยนี้ถือเป็นอีกหนึ่งของต้นน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าที่สำคัญ ลำห้วยแห่งนี้จะไหลลงไปลงสู่ลำน้ำแม่ตื่น ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของลำน้ำแม่ปิง ซึ่งไหลลงบรรจบกับลำน้ำปิงบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล ในปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้การสร้างฝายประชารัฐมีความสำคัญทำให้ป่ามีน้ำและความชุ่มชื้น โดยเฉพาะสัตว์ป่าและระบบนิเวศของป่าแห่งนี้

Comments

comments