อธิบดีอุทยานฯ เดินหน้าแก้ไขพื้นที่เข้าหัวโล้นเชียงใหม่กว่า 4 แสนกว่าไร่

Share This:

อธิบดีอุทยานฯ เดินหน้าแก้ไขพื้นที่เข้าหัวโล้นเชียงใหม่กว่า 4 แสนกว่าไร่ เตรียมจัดแผนดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน และที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในลุ่มน้ำย่อย และสร้างควสามเข้าต่อประชาชนในพื้นที่ถึงข้อกฎหมายจัดการป่าต้นน้ำเสื่อสภาพบนพื้นที่เขาหัวโล้น ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องรู้กฎหมายชัดเจนต่อการพูดคุยทำความเข้าใจประชาชน


ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว นาย ธัญญา เนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลชุมชนแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในลุ่มลำน้ำย่อย และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายใต้โครงการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อสภาพบนพื้นที่สูงชัน หรือ เขาหัวโล้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน 70 คนรุ่นที่ 1 ในเขตพื้นที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮองสอน
อย่างไรก็ตามพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่และพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพเขาหัวดล้นคาดว่าถูกบุกรุกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน 68,270 ไร่เขตห้ามล่าสัตว์จำนวน 2,450 ไร่ เขตอุทยานแห่งชาติจำนวน 385,240 ไร่ และเตรียมการอุทยานแห่งชาติจำนวน25,161 ไร่ รวมจำนวน 481,122 ไร่ เบื้องต้นการสำรวจไปแล้วกว่า 2 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 42 ซึ่งอยู่ระหว่างการรอสำรวจ
นาย ธัญญา เนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวเน้นย้ำต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าทำความเข้าใจต่อประชาชน ที่ต้องเรียนรู้กฎหมายให้ชัดเจนเพื่อทำความใจต่อประชาชนเพราะประชาชนไม่ทราบข้อกฎหมายหลังจากมีการประกาศใช้ ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นแบบใหม่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ การใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนของชุมชนเสริมสร้างมิติใหม่ในการฟื้นฟูและการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะใหม่ ทั้งเทคนิคและวิธีการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

4

Comments

comments