ต้อนรับวันแม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ประสบความสำเร็จได้สมาชิกใหม่ ลูกวัวแดง

Share This:

ต้อนรับวันแม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ประสบความสำเร็จได้สมาชิกใหม่ ลูกวัวแดงสามารถขยายพันธุ์ได้สำเร็จ เป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ เกิดใหม่ ออกมา 1 ตัว เบื้องต้นสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี อยู่ในความดูของสัตวแพทย์และพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ติดตามการประกวดตั้งชื่อและของรางวัลได้ที่ www.chiangmaizoo.com

FILE0019.MOV_000001353
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าช่วงเวลา ประมาณ 10.00 น.ของวันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริเวณส่วนแสดงวัวแดง เบื้องต้นได้รับการยืนยันจากสัตวแพทย์และพี่เลี้ยงว่าได้สมาชิกใหม่เพิ่มเป็นลูกวัวแดงเกิดใหม่จำนวน 1 ตัว เป็นเพศผู้ มีร่างกายแข็งแรงดี นับเป็นสมาชิกวัวแดงตัวที่ 8 ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ก่อนหน้านี้มีอยู่ 7 ตัว อย่างไรก็ดีนับเป็นข่าวดีต้อนรับวันแม่ 12 สิงหาคมนี้ ที่ได้สมาชิกใหม่ลูกวัวแดง พร้อมกัยเตรียมการประกวดตั้งชื่อและของรางวัล สามารถคิดตามได้ที่ www.chiangmaizoo.com หรือ 053-358116 /053-221179 ต่อ 178 งานประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์เชียงใหม่

วัวแดง เป็นสัตว์ที่มีรายชื่อในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นวัวป่าชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายวัวบ้านทั่วไป แต่มีลักษณะสำคัญที่ต่างไปจากวัวบ้านและกระทิงคือ มีวงก้นขาวทั้งในตัวผู้และตัวเมีย มีเส้นขาวรอบจมูก ขาทั้ง 4 ข้างมีสีขาวตั้งแต่หัวเข่าจนถึงกีบเท้า ระหว่างโคนขาของตัวผู้ไม่มีขน แต่เป็นหนังตกกระแข็ง ๆ เรียกว่า “กระบังหน้า” ความยาวลำตัวและหัวประมาณ 190 – 255 เซนติเมตร หางยาว 65 – 70 เซนติเมตร สูงประมาณ 155 – 165 เซนติเมตร และมีน้ำหนักราว 600 – 800 กิโลกรัม พบในพม่า, ไทย, อินโดจีน, ชวา, บอร์เนียว, เกาะบาหลี, ซาราวัก, เซเลบีส สำหรับประเทศไทยเคยพบได้ทุกภาค วัวแดงกินหญ้าอ่อน ๆ ใบไผ่อ่อน หน่อไม้อ่อน ลูกไม้ป่าบางชนิด ใบไม้ ยอดอ่อนของพืช และดอกไม้ป่าบางชนิด เริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 2 ปีเศษ ระยะตั้งท้องนาน 8-10 เดือน ปกติออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกหย่านมเมื่อมีอายุราว 9 เดือน หลังคลอดลูกราว 6-9 เดือน แม่วัวแดงจะเป็นสัดและรับการผสมพันธุ์อีก มีอายุยืนประมาณ 30 ปี วัวแดงยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีก เช่น ” เพลาะ” เป็นต้น

Comments

comments