ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มมาตรการเข้มรักษาความปลอดภัย

Share This:

IMG_4419 ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มมาตรการเข้มรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวหลายพื้นที่ ตั้งด่านตรวจรถก่อนเข้าพื้นที่ โดยเน้นรถสภาพกลางเก่ากลางใหม่ รถมีผู้โดยสารต่างชาติ และรถติดฟิล์มดำ ที่จะเน้นการตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ
บริเวณด้านหน้า สำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน ทหารกองบิน 41 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ภูพิงค์ ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยปฎิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันตั้งด่านตรวจขึ้นหลังจาก นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) ได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการ การรักษาความปลอดภัย ทชม.ทั้งภายในและภายนอก ท่าอากาศยาน โดยในส่วนของมาตรการภายในได้ดำเนินการ ดังนี้
1. จัดตั้งจุดสกัดร่วมตรวจยานพาหนะ โดยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร ประจำศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัย ทชม.
2. จัดชุดตรวจผสม พร้อมเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด เพื่อเดินตรวจพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร และพื้นที่โดยรอบเขตปฏิบัติการการบิน (Airside) ทั้งนี้ได้เพิ่มรอบความถี่จากทุก 2 ชั่วโมง ต่อรอบการตรวจเป็นทุก 1 ชั่วโมงต่อรอบการตรวจ
3. จัดชุดสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อตระเวนตรวจพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน โดยได้เพิ่มรอบความถี่จากทุก 2 ชั่วโมง ต่อรอบการตรวจ เป็นทุก 1 ชั่วโมงต่อรอบการตรวจเช่นกัน
4. จัดระบบการจราจร โดยเข้มงวดกวดขันมิให้รถยนต์ที่ไม่มีผู้โดยสารมาจอดด้านหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด อนุญาตให้จอดเฉพาะรับ-ส่งผู้โดยสารเท่านั้น
5. เพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นบุคคลและสัมภาระ
6. เข้มงวดกวดขันการตรวจบัตรรักษาความปลอดภัย ในการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม
7. กำชับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังสิ่งของหลงลืมและสิ่งของต้องสงสัยต่างๆ

ส่วนมาตรการภายนอกท่าอากาศยานได้ดำเนินการ โดยประสานงานด้านการข่าวกับศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติอย่างใกล้ชิด ประสานการปฏิบัติและซักซ้อมมาตรการการรักษาความปลอดภัยมณฑลทหารบกที่ 33 ประสานงานกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
และตำรวจภูพิงคราชนิเวศ เพื่อเพิ่มความถี่ของสายตรวจรถยนต์ในการตรวจพื้นที่ ทชม.และประสานขอความร่วมมือจากกองบิน 41 กวดขันการตรวจสอบบุคคลที่เข้า-ออก พื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน ที่ผ่านช่องทาง กองบิน 41
อย่างไรก็ตามการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการ การรักษาความปลอดภัยดังกล่าว อาจทำให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกบ้าง จึงถือโอกาสนี้ขออภัย และขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการ การรักษาความปลอดภัยของ ทชม. ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากพบเห็นเหตุการณ์ ผิดปกติ สิ่งของต้องสงสัย หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ในบริเวณนั้นทันที โดยเน้นรถสภาพกลางเก่ากลางใหม่ รถมีผู้โดยสารต่างชาติ และรถติดฟิล์มดำ ที่จะเน้นการตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลการจราจรขาเข้าการท่าอากาศยานเชียงใหม่เริ่มติดขัดเป็นทางยาว เนื่องจากเจ้าหน้าที่บีบช่องทางเหลือเพียงช่องทางเดียว
12 08 59 -4 ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มมาตรการเข้ม ตั้งด่านตรวจรถก่อนเข้าพื้นที่.mp4_000045504

Comments

comments