หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

Share This:

หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันแม่แห่งชาติ นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ

ชมรมไกด์รักษ์ล้านนาร่วมกันทำความสะอาดแลนด์มาร์คข่วงท่าแพ สวนสัตว์เชียงใหม่นำพลายเอกมอบกรวยถวายพระพรขณะแม่ลูกพากันสวมเสื้อฟ้ามาเที่ยวชมสัตว์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล สมาชิกและราษฏรบ้านดอนปิน จำนวนกว่า 100 คน ทำบุญวันแม่แห่งชาติ

นายมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศก์ล้านนา เชียงใหม่ นำไกด์กว่า 50 ชีวิตจัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ ข่วงประตูท่าแพและรอบคูเมืองเชียงใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดเก็บขยะ ที่ได้ทำมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งข่วงประตูท่าแพถือเป็นแลนดืมาร์คที่สำคัญนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาถ่ายภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสวยงามสะอาดรวมไปถึงรอบคูเมืองเชียงใหม่

ด้านนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยนำช้างพลายเอก ช้างดาราถ่ายภาพยนต์ เป็นตัวแทนของสัตว์นำกรวยมอบให้กับผู้อำนวยเพื่อเปิดถวายพระพรชัย พร้อมมอบกราบแสดงความเคารพต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ขณะเดียวกันบรรยากาศเริ่มคึกคักบรรดาคุณแม่ต่างสวมเสื้อฟ้าพาลูกๆ มาท่องเที่ยวชมสัตว์ป่า และร่วมกิจกรรมต่างของสวนสัตว์เชียงใหม่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล สมาชิกและราษฏรบ้านดอนปิน จำนวนกว่า 100 คน ทำบุญวันแม่แห่งชาติ เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล คือ ตำบลแม่เหี๊ยะ, ตำบลบ้านปง, ตำบลหนองควาย และตำบลสุเทพ พร้อมสมาชิกใน 4 ตำบล และราษฏรบ้านดอนและใกล้เคียงปิน จำนวนกว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันแม่แห่งชาติ นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ พร้อมกันนั้นได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์โดยจัดกิจกรรมในที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน) ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล 118/3 บ้านดอนปิน หมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments