ท่องเที่ยวเชียงใหม่ยังไม่เกิดผลกระทบระเบิดใต้หลายจุด

Share This:

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่เผยระยะสั้นผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่ยังไม่เกิดจากปัญหาระเบิดภาคใต้หลายจุด โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว ด้านผู้ประกอบให้มาตรการเดิมเฝ้าระวังดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่จากบทเรียนครั้งที่ผ่านมา
13 08 59 -1 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่.mp4_000004359
นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าจากเหตุการระเบิดหลายจุดทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเบื้องต้นผลกระทบระยะสั้นยังไม่เกิดขึ้นต่อภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวเดินทางปกติ เพราะเหตุเกิดขึ้นอยู่คนละพื้นที่และห่างไกล ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
อย่างไรก็ตามทางผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้ใช้มาตรการเดิมที่เคยประสบมาในครั้งแล้ว ช่วงสอดส่องเฝ้าระวังให้กับเจ้าหน้าที่ ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วและจะกลับไปให้ทราบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะยาว ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดโดยตามจุดชุมชน ย่านการค้าย่านเศรษฐกิจ ก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดูแลนักท่องเที่ยว ก็เชื่อว่าผลกระทบจะไม่เกิดขึ้นหลังจากนี้ หากไม่มีเหตุการณ์บานปลายหรือขยายวงออกไปเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมและจับกุมผู้ก่อเหตุได้เร็ว

Comments

comments