อำเภอปายและปางมะผ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Share This:

S__52863397
เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย S__52863395
ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังเมื่อคื่นนี้ ได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ท่วมที่พักอาศัย และรีสอร์ท ที่ปลูกสร้างอยู่ริมลำน้ำ ประมาณ 20 แห่ง ทั้งนี้อาสาสมัครอำเภอปาย พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ เทศบาลปาย นำกำลังพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เช่น เรือยาง รถยนต์ที่ยกล้อสูง ได้ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ออกมาจากที่พักมาอยู่ที่ปลอดภัยหมดทุกคนแล้ว โดยอำเภอปายได้เปิดจุดอพยบ จำนวน 2 จุด 1.หอประชุมอำเภอปาย 2.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮึ้ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น อาหารนำ้ ดื่ม และให้แจ้งรายชื่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายและทรัพย์สินที่เสียหาย ระดับแม่นำ้ปายเริ่มลดลงเป็นลำดับร่วมกันพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เช่น เรือยาง รถยนต์ที่ยกล้อสูง ได้ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้เกิดที่ท่วมที่พักอาศัย และรีสอร์ท มีปลูกสร้างอยู่ริมนำ้ปาย ประมาณ 20 แห่ง อำเภอปาย อส.ปาย ทหาร ตำรวจ เทศบาลปาย ทั้งนี้ผลการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่นำ ประชาชน ออกมาจากพื้นที่/ที่อาศัยที่เกิดอุทกภัยปลอดภัยหมดทุกคนแล้ว
S__52863397

S__52863115
อย่างไรก็ตามนายำอเภอปาย ได้เปิดจุดอพยบ จำนวน 2 จุด 1.หอประชุมอำเภอปาย 2.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮึ้ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น อาหารนำ้ ดื่ม และให้แจ้งรายชื่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายและทรัพย์สินท่ีเสียหาย ระดับแม่น้ำปายเริ่มลดลงเป็นลำดับ สถานการณ์อยู่ในความควบคุมได้แล้ว ส่วนที่อำเภอปางมะผ้า ก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เช่นกัน

Comments

comments