ตร.เชียงใหม่ นำห้องไลน์เครือข่าย 191 เชียงใหม่ แจกจ่ายคู่มือป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัยสำหรับประชาชน

Share This:

13 08 59 -4 ตร.เชียงใหม่ นำห้องไลน์เครือข่าว 191 CM แจกจ่ายคู่มือป้องกันเกี่ยววัตถุต้องสงสัย4
ตร.เชียงใหม่ นำห้องไลน์เครือข่าย 191 เชียงใหม่ แจกจ่ายคู่มือป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัยสำหรับประชาชน ร่วมกันเฝ้าระวังสังเกตุและแจ้งเหตุ ผวจ.เชียงใหม่ ให้ข้าราชการทำความเข้าใจประชาชนอย่าตระหนกผ่านสื่อ ขอให้ช่วยกันเฝ้าระวัง พร้อมใช้ CCTV จับตา
13 08 59 -4 ตร.เชียงใหม่ นำห้องไลน์เครือข่าว 191 CM แจกจ่ายคู่มือป้องกันเกี่ยววัตถุต้องสงสัย2
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการ ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในสังกัดมหาดไทยให้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันดูแลสถานที่ที่มีความสำคัญ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ หรือแหล่งที่ประชาชนอยู่รวมกันมาก และให้จัดจุดบริการเฝ้าระวังในพื้นที่ต่าง ๆ สนธิกำลังทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง และขอความร่วมมือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในการแจ้งให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ให้ช่วยกันติดตามเฝ้าระวัง เพื่อจะเป็นการช่วยกัน และได้ร่วมกับเทศบาลนครเฝ้าระวังผ่านกล้อง CCTV โดยทางตำรวจท่องเที่ยวได้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงในการเฝ้าระวังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ทางตำรวจได้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราตามจุดต่าง ๆ ไปพร้อมกันด้วยแล้ว
13 08 59 -4 ตร.เชียงใหม่ นำห้องไลน์เครือข่าว 191 CM แจกจ่ายคู่มือป้องกันเกี่ยววัตถุต้องสงสัย3
อย่างไรก็ตามหลังจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งกลุ่มห้องไลน์เครือข่าว 191 เชียงใหม่ จับแจ้งเหตุจากประชาชน โดยจะไม่เปิดเผยการแจ้งต่างๆ แต่ยังมีการแจ้งข่าวสารให้กับสมาชิกรับทราบล่าสุด ได้นำคู่มือการป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัยสำหรับประชาชน จัดทำขึ้นของหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดอโณทัย กรมสรรพาวุธกองทัพบก นำความรู้ของวัตถุระเบิด และระเบิดแสวงเครื่อง สิ่งที่จำเป็นสำหรับการระเบิด การระวังป้องกันและเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยจะทำอย่างไร พร้อมภาพอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายต่อการสังเกตุเฝ้าระวังเพื่อช่วยกันป้องกัน แจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเบื้องต้น นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มาตรการรักษาความสงบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีประสิทธิภาพเพราะประชาชนอีกจำนวนมากยังไม่ทราบ โดยสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายกว่า 5 พันราย และเพิ่มปริมาณขึ้นต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันประชาชนใช้ไอทีในการับข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น

Comments

comments