อำเภอปายเข้าสู่ภาวะปกติ หลังทุกฝ่ายร่วมมือในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

Share This:

S__52936727อำเภอปายเข้าสู่ภาวะปกติ หลังทุกฝ่ายร่วมมือในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและสร้างความมั่นใจด้านการท่องเที่ยว ขณะที่จังหวัดสั่งเร่งฟื้นฟูความเสียหาย
S__52936729S__139362345

S__139362344
นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่สมฉับพลันในพื้นที่อำเภอปาย เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้บรรดาที่พัก เกสต์เฮ้าส์ ได้เริ่มทำความสะอาดบ้านเรือน ร้านค้า จนเข้าสู้ปกติแล้วซึ่งทุกอย่างเป็นควารมร่วมของทุกฝ่ายที่เข้ามาให้การช่วยเหลือและสร้างคงวามมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้สภาพการท่องเที่ยวในอำเภอปาย นักท่องเที่ยวต่างชาติ ฝรั่ง จีน เริ่มออกมาพักผ่อนท่องเที่ยว และไล่จับโปรเกรมอนทีหนีน้ำท่วม ที่บริเวณถนนคนเดินปายอย่างสนุกสนาน
ทั้งนี้ทางจังหวักแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่แม่น้ำปายไหลผ่านได้แจ้งเตือนราษฎรที่มีบ้านเรือนหรือที่ทำกินอยู่บริเวณใกล้ลำน้ำ ได้ระมัดระวังเหตุน้ำไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ขอให้อพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นที่อาจได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียงลำน้
S__52895893
สำหรับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมหลาก ในเขตพื้นที่ อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เบื้องต้นสำนักงาน เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานประมงจังหวัด ได้สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร มีความเสียหายมีพื้นที่ทางเกษตร ส่วนใหญ่เป็น ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพดกว่า 1500 ไร่
S__52912247

Comments

comments