เปิดใช้งานสะพานจันทร์สมอนุสรณ์(ขัวแขก) สะพานอนุสรณ์แห่งความรัก

Share This:

เปิดใช้งานสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ (ขัวแขก) เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น และยังเป็นการเชื่อมวัฒนธรรมและความรักความสามัคคีของประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิง ประชาชนและนักท่องเที่ยวของทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำปิงที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันที่ 14 สิงหาคม บริเวณเชิงสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ (ขัวแขก) ฝั่งวัดเกตุการาม พลตรี โกศล ปทุมชาติ ผบ.มทบ.33 ในฐานะ พร้อมด้วยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับทายาทของตระกูลโกศราภิรมณ์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเปิดสะพานจันทร์สมอนุสรณ์อย่างเป็นทางการ โดยมี พระมหาเกษมเขมาภินันท์โท เจ้าอาวาสวัดท่าสะต๋อย และเจ้าคณะตำบลฟ้าฮ่าม เป็นประธานสงฆ์ โดยมีประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ในอดีตสะพานจันทร์สม ก่อสร้างขึ้นด้วยไม้สัก ในปี พ.ศ. 2421 ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้มีการรื้อถอนสะพานเก่าเนื่องจากไม้ผุพัง ทำให้ราษฎรเกิดความลำบากในการสัญจรไปมาระหว่างกัน ทางราชการจึงสร้างสะพานไม้ไผ่ขึ้นมาใช้ทดแทน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ขัวแตะ” หมายถึง สะพานที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สาน ในปี พ.ศ. 2507 นายโมตีราม โกราน่า (นายมนตรี โกศลาภิรมย์) เจ้าของกิจการขายผ้าชาวปากีสถาน ได้บริจาคเงินจำนวน 2 แสนบาทให้เทศบาลเชียงใหม่ สร้างสะพานคอนกรีตถาวรแทนสะพานขัวแตะ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงความรักของตน กับนางจันทร์สม ซึ่งใช้สะพานนี้ในการสัญจรไปมาตลอด ชาวบ้านจึงให้ชื่อสะพานนี้ว่า “สะพานจันทร์สมอนุสรณ์” หรือชื่ออื่นอีกหลายๆ ชื่อที่มีการเรียกขานสะพานนี้ เช่น ขัวแขก (สะพานแขก)

ในปี 2554 กระแสน้ำป่าไหลผ่านอย่างรุนแรง จนเสาตอม่อสะพานทรุดเอียงและจะเป็นอันตรายต่อการสัญจร ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการปิดทางขึ้นลงของสะพาน แต่ก็ยังมีผู้คนเดินข้ามไปมาอยู่ จึงหวั่นเกรงว่าสะพานจะทรุดพังลงมาขณะมีผู้ใช้สัญจร ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาทดแทนเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการสร้างสะพานเมื่อปี2558 และได้สร้างเสร็จเรียบร้อยและพร้อมทำพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม สะพานจันทร์สมอนุสรณ์แห่งนี้ มีความยาว 108 เมตร สูงจากระดับน้ำต่ำสุด 8 เมตร กว้าง 3 เมตร ใช้เงินงบประมาณก่อสร้าง 8.9 ล้านบาท

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments