เชียงใหม่ ไอเดียเจ๋งชาวบ้านเพาะเลี้ยงด้วงกว่างขายสร้างรายได้

Share This:

ชาวบ้านอำเภอสารภี ศึกษาวิธีการเลี้ยงด้วงกว่างจากอินเตอร์เน็ท ทดลองผสมพันธุ์เพาะเลี้ยงด้วงกว่างเองออกขายสร้างรายได้ตัวล่ะ 100-1 พันบาท เจ้าตัวเผยลองผิดลองถูกมาเป็นปีที่ 2 แต่มาประสบความสำเร็จปีนี้ สามารถควบคุมขนาดของด้วงกว่างตามความต้องการด้วยการให้อาหารที่ใช้เลี้ยง พร้อมสร้างคอนโดแยกกว่างที่มีรูปร่างสวยงามออกจากจากตัวเมีย ขณะที่ขี้ของด้วงกว่างที่ได้สามารถนำมาขายให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ทำปุ๋ยราคากิโลกรัมล่ะ 7 บาท

โดยชาวบ้านคนดังกล่าวคือนายธนาวุธ อินตา อายุ 49 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 189 บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงการผสมพันธุ์เพาะเลี้ยงด้วงกว่างเริ่มแรกจากการแนวคิดที่อยากจะอนุรักษ์และขยายพันธุ์ด้วงกว่างเนื่องจากระยะหลังเริ่มหายาก จึงทำการศึกษาการเพาะเลี้ยงด้วยคนเองจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงด้วงกว่างจากอินเตอร์เน็ท โดยได้ลองผิดลองถูกเป็นปีที่ 2 จนประสบความสำเร็จ สามารถควบคุมขนาดและรูปร่างของด้วยกว่าง ที่เพาะเลี้ยงตามต้องการของนักชนกว่าง โดยเคล็ดลับอยู่ที่อุณหภูมิของห้องที่ใช้เลี้ยงต้องคงที่อยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส และอาหาร โดยส่วนผสมของอาหาร ที่ให้ด้วงกว่างกินตั้งแต่เป็นตัวหนอน โดยอาหารที่ใช้เลี้ยงประกอบด้วยขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน , ขี้วัวและแป้งสาคู นำส่วนผสมทั้งหมดหมักไว้ประมาณ 3 เดือนเตรียมไว้ ก่อนที่จะนำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ด้วงกว่างมาผสมพันธุ์กัน หลังจากนั้นแม่พันธุ์ด้วงกว่างมาไว้ที่กล่องเพาะพันธุ์เพื่อเตรียมวางไข่ โดยแม่พันธุ์กว่างแต่ล่ะตัวจะวางไข่ประมาณ 200 ฟองและหลังจากนั้น 7 วันก็จะกลายเป็นตัวหนอนใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 2-3 เดือนจะทราบว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย ถ้าเป็นตัวเมียจะเลี้ยงรวมกันเพื่อใช้เป็นแม่พันธุ์ต่อไป ส่วนเป็นตัวผู้จะแยกเลี้ยงเดียวในกล่องให้ที่มีอาหาร โดยด้วงกว่างจะขุดหลุมและเข้าแอยู่ข้างในผ่านไปถึงเดือนที่ 6-7 ด้วงกว่างจะกลายเป็นดักแด้ และสีจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มและลอกคราบกลายเป็นกว่างโตเต็มวัยในช่วงเดือนที่ 8 หลังจากนั้นจะกินอาหารประเภทอ้อย กล้วย เป็นต้นซึ่งปีนี้สามารถเพาะด้วงกว่าประมาณ 1 พันตัวแบ่งเป็นตัวผู้ประมาณ 400 ตัว สำหรับวงจรชีวิตของด้วงกว่างจะอาศัยอยู่ในดินประมาณ 7-8 เดือน และจะใช้ชีวิต อยู่ภายนอก 4 เดือนก่อนที่จะผสมพันธุ์และตายในที่สุด โดยช่วงนี้เป็นช่วงที่ด้วงกว่างตามธรรมชาติจะโตเต็มวัยและออกจากดิน ซึ่งจะเป็นช่วงเทศกาลชนกว่างทางภาคเหนือทำให้มี ลูกค้าสนใจสั่งจองกว่างเพื่อนำไปชนบ้างแล้ว

ด้านนายธนาวุธ อินตา กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วงกว่างที่โตเต็มวัยแล้ว ทางภาคเหนือนิยมนำมาชนกันที่ผ่านมาด้วยธรรมชาติที่เปลี่ยนไปทำให้ที่อยู่และอาหารของด้วงกว่าง ลดลงส่งผลให้ด้วงกว่างที่ออกมามีตัวเล็กและเริ่มหายาก ส่วนใหญ่ด้วงกว่างที่ทำมาชนกันในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกว่างจากภาคอีสานที่ส่งมาขายเนื่องจากที่นั้นไม่นิยมนำมาชน แต่นิยมนำไปคั่วกิน สำหรับด้วงกว่างที่ตนเพาะเลี้ยงตัวเมียที่ไม่ผ่านการผสมพันธุ์จะตกตัวล่ะ 100 บาท ส่วนกว่างตัวผู้ที่มีรูปร่างดีชนเก่งจะมีราคาตัวล่ะ 600-1 พันบาท ส่วนขี้ด้วงกว่างที่ได้จากการเลี้ยงสามารถนำมาขายให้เกษตรกรเพื่อใช้ทำปุ๋ยได้ในราคากิโลกรัมล่ะ 7 บาท

000000000จบ000000000

Comments

comments