นักท่องเที่ยวจีนยังเดินทางต่อเนื่องขยายออกไปหลายเมืองอยากมาเชียงใหม่

Share This:

ปธ.อุสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ เผยสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนยังเติบโตไม่มากปัจจัยจากเศรษฐกิจ ผ่านมาสองเดือนเศษกระแสข่าวไม่เที่ยวเชียงใหม่ไม่เป็นความจริง แต่การเชื่อมโยงมากขึ้นทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวจากภาคการเกษตรและมนุษย์เงินเดือนได้เดิน
ทางเข้ามาเชียงใหม่มาก แต่แบบคาราวานได้หายไป
23 08 59 -1 ปธ.อุสาหกรรมท่องเที่ยวเผยสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนยังเติบโตไม่มาก.mp4_000137572
-หลังจากผ่านไป 2 เดือนเศษของการออกมาสรางกระแสข่าวนักท่องเที่ยวจีนแอนตี้เดินทางมาเชียงใหม่ จนหวั่งว่าจะเกิดผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่านักท่องเที่ยวจีนต้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก แบบกรุ๊ปทัวร์ แบบสองกันเอง แต่ใช้การเดินทางโดยสานการบินเป็นหลัก และส่วนที่สามแบบคาราวานทางถนนสาย R3A ที่ยอมรับตอนนี้ได้หายไปจริง ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอัตราการใช้จ่ายสูงมากกว่าท่องเที่ยวสองแบบต่อคนต่อหัว ซึ่งผลกระทบก็มาจากการประกาศใช้ข้อห้ามของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งทุกฝ่ายก็ได้ร่วมกันหารือเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดงกล่าวเพราะทราบกันดีว่านักท่องเที่ยวแบบนี้เริ่มเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางไปทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านนี้เกิดผลกระทบเป็นหลัก 23 08 59 -1 ปธ.อุสาหกรรมท่องเที่ยวเผยสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนยังเติบโตไม่มาก.mp4_000107821

-อย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวของนักท่องเที่ยวแอนตี้มาเชียงใหม่นั้นไม่เป็นความจริง แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มชะลอตัว ทำให้คนจีนไม่เดินทางออกนอกประเทศหรือเดินทางไประยะไกล หันมาท่องเที่ยวแถบประเทศรอบข้าง ซึ่งเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแรกๆ ที่ถูกเลือกเพราะค่าใช้ ระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนการเชื่อมโยงของสายการบิน แต่ยอมรับช่วงนี้นักท่องเที่ยวลดลงไปเพราะไม่ช่วงวันหยุดยาววันหยุดประจำปี เทศกาลสำคัญและช่วงปิดเทอมใหญ่ ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงไปบาง แต่จะเห็นการเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์เดินทางมากต่อเนื่องเพราะการเชื่อมโยงของการบินหลายเมืองทำให้นักท่องเที่ยวจากเมืองอื่นๆ หันมาเที่ยวเชียงใหม่ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ลูกจ้าง และ กลุ่มทำงานรายเดือน และเมืองที่รายได้ไม่สูงปานกลาง จะใช้บริการแบบกรุ๊ปทัวร์ที่มีค่าใช้จ่ายไม่มากใช้เวลาเพียงสั้น ทำให้การเดินทางมาของนักท่องเที่ยวจีนในปีนี้ขยายตัวตัวเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ส่วนที่หายไปก็จะมีส่วนหนึ่งเข้ามาเติบเต็ม

Comments

comments