กำลังงดงามน้ำแม่แจ่มเพิ่มปริมาณไหลผ่านช่องเขาขาด ออบหลวง

Share This:

กำลังงดงามน้ำแม่แจ่มเพิ่มปริมาณไหลผ่านช่องเขาขาด อุทยานแห่งชาติออบหลวงดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ชมภาพเขียนโบราณอายุ กว่า 8 ปี และวิว 360 องศาผืนป่าเขียวขจีช่วงฤดูฝนและถ่ายรูปบนหน้าผามีรูปร่างคล้ายภูกระดึง บนดอยหัวช้าง พร้อมทดสอบความกล้าเดินผ่านบนสะพานข้ามลำน้ำแม่แจ่ม บนหน้าผาออบหลวง
23 08 59 -2 กำลังงดงามน้ำแม่แจ่มเพิ่มปริมาณไหลผ่านช่องเขาขาด อุทยานแห่งชาติออบหลวง1.mp4_000213199
ผู้สื่อข่าวพาไปเที่ยว ออบหลวง ขณะนี้กำลังงดงามของสายน้ำของลำน้ำแม่แจ่ม ที่ไหลผ่าน เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมากหลังจากมีฝนตกต่อเนื่อง กระแสน้ำที่ไหลแรงเฉียวผ่านเขาขาด ยืดชมมองถ่ายภาพได้งดงามมากยามมีปริมาณน้ำมากเช่นนี้ นับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวถูกสร้างด้วยธรรมชาติ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหิน ขนาบลำน้ำแม่แจ่ม ทำให้เกิดหุบผาลึก ความลึกของหน้าผาวัดจากสะพาน ออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตร ส่วนแคบสุด 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร โดยธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัศจรรย์ คำว่า ออบ เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ หลวง หมายถึง ใหญ่ ออบหลวง คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหิน ขนาดยักษ์ ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป อีกนัยหนึ่งคือ หุบเขาเบื้องล่างเป็นแม่น้ำสลักหิน ที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ตรงออบหลวงช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และแคบมากบีบทางน้ำไหล ดังนั้นแม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด มีเสียงน้ำกระทบหน้าผา ดังสนั่นแต่รอบ ๆ บริเวณชายน้ำด้านเหนืองดงามไปด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่นอยู่ตลอดโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สีเขียวขจีของใบไม้จะติดกับสีน้ำตาลของหน้าผาบริเวณช่องเขาขาด ทางเดินเข้าทุกปกคลุมไปด้วย อุโมงค์ต้นไม่ไผ่สร้างความร่มรื่นสบายตา เดินขึ้นไปบนหน้าผาของออบหลวง จะมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาด สำหรับนักท่องเที่ยวยืนชมความงดงามแห่งทัศนียภาพของออบหลวง และทดสอบความกล้าเดินเท้าข้ามผ่านสะพาน เส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติดอยผาช้าง ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร
23 08 59 -2 กำลังงดงามน้ำแม่แจ่มเพิ่มปริมาณไหลผ่านช่องเขาขาด อุทยานแห่งชาติออบหลวง1.mp4_000209649
อย่างไรก็ตามนับเป็นดินแดนมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จุดแรกจะพบกับหลุมฝังศพสมัยโลหะตอนปลายหรือยุคสำริด ซึ่งบริเวณดอยผาช้างด้านตะวันตก มีเพิงผาคล้ายถ้ำเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณก่อนประวัติศาสตร์ บนผนังมีภาพวาดช้างด้วยสีขาวและสีแดงไว้ จากการสำรวจของนักโบราณคดี กรมศิลปากรยืนยันว่าเป็นครั้งแรกที่พบภาพเขียนโบราณในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พบครั้งแรกเมื่อปี 2527 สันนิษฐานว่าภาพเขียนนี้มีอายุไม่น้อยกว่า 7,500 – 8,500 ปี เมื่อเดินลัดเลาะตามทางเดินขึ้นไปตามเส้นทางจะเป็นดอยผาช้าง ซึ่งหินแกรนิตชนิด มิคมาไทด์ ก้อนใหญ่ มีสีน้ำตาลดำ ความยาวประมาณ 300 เมตร สูงประมาณ 80 เมตร จากระดับพื้นดิน มีลักษณะเหมือนช้างตัวใหญ่นอนหมอบอยู่ บนยอดดอยผาช้างเป็นจุดชมวิว 360 องศา มองลงไปรอบจะเห็นในช่วงฤดูฝนจะเห็นผืนป่าเขียวขจี และจะมองเห็นสายธารแม่แจ่ม ไหลคดเคี้ยวซอกซอนผาหินหายลับไปทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือของดอยผาช้าง จะเป็นจุดชมวิวที่มีหน้าผายื่นนออกไปคล้ายภูกระดึงโดยนักท่องเที่ยวมักนิยมไปยืนถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

Comments

comments