ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งมอบโครงการขุดลอกลำน้ำแม่น้ำลี้และแม่น้ำทา

Share This:

ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการขุดลอกลำน้ำแม่น้ำลี้และแม่น้ำทา สาขาแม่น้ำปิง
22 ส ค 59จ.ลำพูน  พิธี ส่งมอบโครงการขุดลอกลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง40
ที่บริเวณสะพานลำน้ำแม่ทา บ้านทางดง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา พลเอกหัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง (แม่น้ำลี้และแม่น้ำทา) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการขุดลอกปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติในลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แม่น้ำลี้และลำน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน ตามโครงการบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ขณะนี้การดำเนินงานได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นอย่างดี โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ปลูกหญ้าแฝกและพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน การสร้างฝายน้ำล้นตลอดทั้ง 2 ลำน้ำ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย อีกด้วย

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการนี้ จะสามารถช่วยให้ประชาชนที่อยู่อาศัยตลอดแนวริมฝั่งของแม่น้ำลี้และลำน้ำแม่ทา มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง และเกษตรกรในพื้นที่จะได้รับประโยชน์ 1,096,956 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 60,454 ครัวเรือน ทั้งนี้ยังสามารถช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำในห้วงฤดูน้ำไหลหลาก ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยได้เป็นอย่างดี
ในการนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีประชาชน ชาว อำเภอแม่ทา ร่วมกิจกรรมอย่างเป็นจำนวนมาก .

Comments

comments