ไฟฟ้าภูมิภาค เขต 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมPEA Light for Life

Share This:

ไฟฟ้าภูมิภาค เขต 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมPEA Light for Life พร้อมนำผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดมาจัดแสดงให้กับผู้สนใจ เตรียมรองรับการขยายเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียง
IMG_4878
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต แก่ผู้ประกอบการจากภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ต่อการขยายตัวรองรับของเมืองเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง ในการปรับตัวพร้อมรับการแข่งขันเชิงธุรกิจก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจไฟฟ้าอาเซียน ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการดำเนินงาน สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร้วมากขึ้น
IMG_4886
อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบการให้บริการลูกค้าถือว่าเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีเป้าหมายหลักในการปรับปรุงระบบการให้บริการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีคววามมั่นคง สม่ำเสมอ เพียงพอเชื่อถือได้และรวดเร็ว ทันต่อความการใช้พลังานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จและความร่วมมืออันดีระหว่างการไฟฟ้าภูมิภาคและลูกค้า ที่ยึดหลักความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้มีผู้ประกอบการด้านเครื่องและอุปกรณ์ไฟฟ้ามาจัดนิทรรศการพร้อมให้คำปรึกษาด้านการใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในครั้งนี้

Comments

comments