ทหารลาดตระเวนพบไม้แปรรูปเถื่อนซุกในป่าจำนวนมาก

Share This:

พันเอกชัยยันต์ สิรสุนทร ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ พันโทคมสรรค์ นิยมฤทธิ์ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ในเวลา 24 ชั่วโมง(ผลัดกัน 8 ชั่วโมง รอบ) ให้ทหารร่วมทำการเดินลาดตระเวนในพื้นที่เชิงเขาและบนแนวเขาบ้านเจี่ยจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการกดดันและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดที่ลักลอบนำยาเสพติดจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศ ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะทะลักเข้ามาพักในประเทศไทย จากการเดินได้พบว่ามีไม้แปรรูปไม่ทราบจำนวนซุกซ่อนอยู่ในป่าเชิงเขา จึงได้แจ้งให้กับทางอุทยานแห่งชาติดอยผาแดงเพื่อทราบและมาทำการตามกฏหมาย และในช่วงเวลาประมาณ 10.00 น จึงได้ร่วมกันทั้งทหารและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดงพร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านและ อาสาช่วยรักษาหมู่บ้าน ได้ทำการขนไม้แปรรูปเถื่อนของนายทุนขึ้นมาจากเชิงเขาบ้านเจี่ยจันทร์เพื่อนำมาบันทึกเป็นหลักฐานและให้ทาง หน่วยรักษาป่าที่ชม 9 อำเภอเชียงดาวเข้ามาทำการตอกเลขและเก็บใว้เป็นหลักฐานเพื่อหาเจ้าของผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป จำนวนไม้แปรรูป 21 แผ่น ยาว 8 ศอก กว้าง 4 นิ้ว หนา 2 นิ้ว และคาดว่ายังจะมีซุกซ่อนบนเขาอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ขนลงมา

DSC06906

Comments

comments