ชลประทานเชียงใหม่กาลักน้ำพร่องออก 1.5 แสน ลบ.ม. อ่างเก็บแม่หยวก

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่ทำกาลักน้ำพร่องน้ำออก 1.5 แสน ลบ.ม. จากอ่างเก็บแม่หยวกตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อน้ำทำเป็นแกล้มลิง รองรับปริมาณน้ำฝนรอบใหม่ ที่จะมีอีกระลอกในช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนกันยายน ขณะเดียวกันมีการกังวลระบายน้ำออกหวั่นเข้าท่วมเมืองเชียงใหม่เพราะไหลลงคลองแม่ข่าที่ผ่านตัวเมือง
FILE0005.MOV_000000796
-นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสูบน้ำและเครื่องกล สำนังานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่7 ค่ายพระปิ่นเกล้า ได้ดำเนินการต่อท่อลักน้ำ จำนวน 2 ท่อมีขนาด 8 นิ้ว จากจุดระบายน้ำล้นหรือสปริงเวย์ ของอ่างเก็บน้ำแม่หยวก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในตัวเมืองที่สำคัญต่อการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้ง และหน้าฝนก็กำลังเป็นแกล้มลิงเพื่อรองรับน้ำฝนใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงฝนตกหนักหลังจากอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้แจ้งเตือนว่าในช่วงวันที่ 31 ส.ค.-3 ก.ย.59 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาร์ ลาว และเวียดนามตอนบน ทำให้ภาคเหนือมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
FILE0015.MOV_000001133
-ส่วนกาลักน้ำนี้ไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ แต่ใช้หลักการดูดน้ำจากที่สูงลงที่ต่ำ ใช้การระบายน้ำจากท่อขนาด 8 นิ้วม่ตัวเปิดน้ำอยู่ด้านปลาย ส่วนปลายท่อก็วางลงในอ่างน้ำ ซึ่งการระบายน้ำได้ชั่วโมงละ 500 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง จำนวน 2 ท่อได้ 1,000 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ต่อวันจะมีน้ำระบายออก 24,000 ลบ.ม. จะใช้ระยะเวลา 6-7 วันในการระบายน้ำออกให้เหลือครึ่งหนึ่งของความจุอ่าง ที่ 150,000 ลบ.ม. ในการรองรับปริมาณน้ำฝนใหม่ที่จะมีเข้ามาในขณะนี้ เพราะน้ำในอ่างเต็มความจุได้ล้นสปริงเวย์ที่สูงกว่า 3 เมตรอยู่ในขณะนี้ ปลายท่อของน้ำจะระบายไปจนพ้นก็จะหยุดไหลไปเอง ตามที่กำหนดไว้ครึ่งหนึ่งของอ่างเก็บน้ำ

-อย่างไรก็ตามมีการกังวลหลังจากทราบข่าวมีการพร่องน้ำกว่า 1.5 แสนลบ.ม.จากอ่างเก็บน้ำแม่หยวก จะไหลผ่านลงคลองแม่ข่า ว่าจะรองรับมวลน้ำได้หรือไม่ ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่จุดระบายน้ำได้ประสานไปยังประตูระบายน้ำทุกจุดที่ไหลผ่านให้เปิดเพื่อระบายลงสูงแม่น้ำปิง ซึ่งอัตราการไหลของน้ำจะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่เกิดขึ้น จะช่วงพลักดันน้ำเน่าเสียที่มีสะสมให้เจือจางลงไปได้มากยิ่งขึ้น เพราะจะไม่กระทบในช่วงฝนตกหนักมีน้ำมากจนทำให้น้ำเท่าเสียไหลลงแม่น้ำปิงเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศเหมือนที่ผ่านมา

Comments

comments