ไข้เลือดออกตายแล้ว 2 แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มต้องระวังช่วยกันกำจัด

Share This:

สสจ.เชียงใหม่ เตือนภัยโรคหน้าฝน ไข้เลือดออกยังน่าห่วงคนป่วยเกือบทะลุ 3 พันแล้ว ตาย 2 สถานการณ์ยังมีแนวโน้มพุ่งสูงต่ออีกต้องช่วยกันจัดการต้นเหตุลูกน้ำยุงลาย อำเภอเมืองปริมณฑลเสี่ยงหนัก
MVI_3361.MOV_000001484
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงใหม่ มีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพร้อมด้วย พล.ต.โกศล ประทุมชาติ ผบ.มทบ.33 และรองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีส่วนราชการทุกกระทรวงในพื้นที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน ในการนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานสถานการณ์โรคในฤดูฝนที่ต้องเฝ้าระวังเพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบและร่วมกันแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่คือ ไข้เลือดออกน่าเป็นห่วงมากสุดขณะนี้เพราะเริ่มแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น ข้อมูลตั้งแต่มกราคมถึง 28 สิงหาคม 2559 มีผู้ป่วยแล้ว 2,933 ราย ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมมีผู้ป่วยมากที่สุดคือ 1,091 และ 1,246 ราย ตามลำดับและยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก โดยเดือนกรกฎาคมมีเสียชีวิตไป 2 รายและเป็นยอดผู้เสียชีวิตรวมของปีนี้ด้วย
MVI_3362.MOV_000004326
ทั้งนี้กรณีไข้เลือดออก 2,933 รายนั้นเป็นคนไทย 2,717 ราย เป็นหญิงมากสุด 1,416 ราย ชาย 1,301 ราย เป็นชาวต่างชาติ 216 รายกรณีที่เยียชีวิตเหตุเกิดที่อำเภอเมืองและแม่วาง พื้นที่อำเภอที่พบผู้ป่วยมากสุดคือ สันทราย 125 หมู่บ้าน รองลงมาเป็น แม่แตง สันป่าตอง ที่ละ 120 หมู่บ้าน ฝาง 119 หมู่บ้าน ดอยสะเก็ด 112 หมู่บ้าน พร้าวและหางดงที่ละ 109 หมู่บ้าน สารภี 106 หมู่บ้าน แม่แจ่ม 104 หมู่บ้าน จอมทอง 103
หมู่บ้านสันกำแพง 100 หมู่บ้าน โดยพื้นที่ที่มีคนป่วยมากที่สุด 5 อันดับ คือ อำเภอเมือง 682 ราย แม่แตง 398 ราย สันทราย 257 ราย ดอยสะเก็ด 230 รายและสันกำแพง 190 ราย

Comments

comments