ฝากเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไวรัสซิกาช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

Share This:

สสจ.เชียงใหม่ ฝากเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรค ไวรัสซิกา หรือ ไข้ซิกา สาเหตุหลักจากยุงลาย หลังพบ 7 ราย ล่าสุดพบเมื่อวันที่ 23 สค.ที่ผ่านมา ในอำเภอสันทราย ส่วนอำเภออื่นยังไม่พบ ประชาชนสังเกตุอาการหากมีไข้ ออกผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ อาจมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้ แนะนำให้ไปรับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขได้ทุกแห่ง พร้อมให้อสม.ทุกพื้นที่สำรวจแนะนำช่วยกำจัดยุงลายพาหนะ
14114787_1073842579351474_8730205998801854375_o
นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าจากการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 7 ราย รายแรกพบเมื่อ 19 มิถุนายน 2559 รายล่าสุดพบเมื่อ 23 สิงหาคม 2559 โดยผู้ป่วยที่พบอยู่เฉพาะในพื้นที่บางตำบลของอำเภอสันทราย ยังไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดเชียงใหม่โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยผู้ติดเชื้อนี้ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและหายเองได้ มีเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่อาจแสดงอาการได้ และมักแสดงอาการภาย
หลังได้รับเชื้อนี้ 4-7 วัน อาการแสดงทั่วไป ได้แก่ ไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง ปวดข้อ ซึ่งมักมีอาการเหล่านี้อยู่ประมาณ 2-7 วัน ส่วนใหญ่อาการเหล่านี้จะหายเองได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ ไม่มีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล แต่ในหญิงตั้งครรภ์จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากการติดเชื้อนี้อาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ทำให้มีความเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิด มีขนาดศีรษะที่เล็กผิดปกติ (microcephaly) หรือเสียชีวิตได้ คำแนะนำสำหรับประชาชน เนื่องจากการรักษาโรคนี้ยังไม่มีวัคซีน และยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงต้องรักษาตามอาการ
จึงแนะนำให้1.ประชาชนที่มีอาการไข้ ออกผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ อาจมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้ แนะนำให้ไปรับการรักษาในสถาน
บริการสาธารณสุขได้ทุกแห่ง
2.ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการไข้ ออกผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ ให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้ฝากครรภ์ไว้ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป
3.การป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้ยาทากันยุง นอนกางมุ้ง
4.การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้มีที่
เพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน ศาสน
สถาน สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก โรงพยาบาล รวมทั้งการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน
5.ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขในการสุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในบ้าน
MVI_9047.MOV_000010735
ขอบคุณ ข้อมูลจาก FB:สาะารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และภาพ

Comments

comments