ปีนี้เชียงใหม่นักท่องเที่ยวคาดทะลุ 10 ล้าน ชาวจีนถึง 8 แสน เงินสะพัดกว่า 8 หมื่นล้านบาท

Share This:

การท่องเที่ยวเชียงใหม่คึกคักปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่คาดปีนี้โตร้อยละ 10 ภาพรวมนักท่องเที่ยวทะลุ 10 ล้านคน เข้ามาเชียงใหม่ทั้งคนไทยและต่างชาติ นักท่องเที่ยวจีนเกิน 8 แสนราย เม้ดเงินขยับถึง 8 หมื่นล้านขึ้น 10 % จากปี 58
MVI_4851.MOV_000000540
นายพรชัย จิตรนวเสถีนร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ กล่าวว่าในไตรมาส 2 และ 3 การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จะคึกคักขึ้น จะเติบโตขึ้นจากปี 2558 อีก 10 % โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวทั้งหมดคนไทยและต่างประเทศจะทะลุ 10 ล้านคน จากปีที่แล้ว 9.2 ล้านคน ซึ่งป็นต่างชาติ 3.5 ล้าน ที่จะเพิ่มขึ้นในปีนี้ถึง 4 ล้านคน โดยเป็นจีนถึง 25% จะเพิ่มขึ้นถึง 8 แสนรายเศษ ทำให้รายได้ภาพรวมของปี 2559 น่าจะถึง 8 หมื่นล้านบาทจากการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
1 09 59 -4 ไตรมาส 3 2
อย่างไรก็ตามในปีนี้การท่องเที่ยวเชียงใหม่ มีการรองรับของสายการบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนการต้อนรับของชาวเชียงใหม่และผู้ประกอบการ ที่ปรับตัวต่อการให้บริการ การดูแลนักท่องเที่ยวของภาครัฐ โดยเฉพาะการเป็นเมืองท่องเที่ยวจนทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีจุดขายของศาสนา โบราณสถาน ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติ เป็นจุดแข็งจนทำให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยว จากการจัดอันดับนิตยสารสหรัฐเป็นเมืองน่าเที่ยวมากที่สุดอันดับ 2 ของโลก จนทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ความสนใจจะเดินทางเข้ามา ซึ่งจากสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจากปี 2558 จำนวน 3.5 ล้านคน เป็นยุโรป กวาร้อยละ 25 ชาวจีนร้อยละ 25 อเมริการ้อยละ 5 แทบอาเซียนร้อยละ 10 -15 แถบเอเซีย ยกเว้นจีนและทวีปอื่นๆ รวมออสเตเลีย ร้อยละ 35 – 40 ซึ่งในปีนี้คาดจะถึง 4 ล้านคนขยับขึ้นประมาณร้อยละ 10 ขณะเดียวกันภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวมีการหารือแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่เกิดขึ้นเพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพมาตรฐานต่อการให้บริการดูแลนักท่องเที่ยว จนทำให้เกิดความประทับใจเดินทางมาแล้วต้องเดินทางกลับมาอีกครั้ง

Comments

comments