นายกฯสันทรายหลวงวอนอย่าตระหนกไข้ไวรัสซิกาในพื้นที่ไร้ปัญหา ไม่พบเพิ่ม

Share This:

นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่เปิดเผยว่า กรณีพบการระบาดของไวรัสซิกาในเขตพื้นที่หลายตำบลของอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่นั้น ขอยืนยันว่า เขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงเป็นเขตที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้า ถึงแม้ว่าจะเคยตรวจพบ 2 ราย ที่เป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่เป็นชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวงเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์และติดเชื้อกลับมา จนเทศบาลฯได้ประกาศให้เป็นเขตควบคุมโรค และดำเนินการคุมเข้มตามมาตรฐานสากลโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนไม่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นข่าวที่ปรากฎว่า มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน 7 รายและมีในเขตของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงด้วยนั้นเป็นข้อมูลเดิม ซึ่งไม่มีการระบาดเพิ่ม และ ขณะนี้ผู้ป่วยที่พบก่อนหน้านี้ ทางสาธารณสุขก็ยืนยันว่าทุกรายหายเป็นปกติแล้วและไม่พบการป่วยเพิ่มแต่อย่างใด จึงไม่อยากให้ตื่นตระหนกและสื่อสารข้อมูลที่ผิดไป
536412

Comments

comments