นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ตรวจฉี่ผู้นำท้องถิ่นฝ่ายปกครอง มีบางรายอาจผสมน้ำตรวจหาค่าไม่ได้

Share This:

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 9 ตำบลของอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 278 ราย โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าว่าจะมีการตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติดเป็นต้นแบบของผู้นำชุมชน ส่วนใหญ่จะผ่านการตรวจแต่มีบางรายเหมือนผสมน้ำเปล่าไม่สามารถตรวจได้
FILE0015.MOV_000001197
-ที่หอประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนกันยายน 2559 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จากพื้นที่ 9 ตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 278 คน เข้าร่วมประชุมวาระ ฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทำการตรวจทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 9 ตำบลของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งหมดโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าว่าจะมีการตรวจปัสสาวะ เมื่อทุกคนเข้าห้องประชุมทางอำเภอก็จะให้เจ้าหน้าที่ของอำเภอปิดประตูหน้าหลัง แล้วให้แต่ละคนไปเก็บตัวอย่างปัสสาวะวึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อส.คอยดูแลไม่ให้หลบหนีออกไปนอกพื้นที่ แต่พบว่าการตรวจปัสวะครั้งนี้ส่วนใหญ่จากชุดตรวจจะขึ้นแถบสีแดงสองสี บางรายมีเจือจางเส้นเดียว แต่บางรายไม่ขึ้นจนต้องใช้ชุดตรวจซ้ำ ซึ่งจากลักษณะดังกล่าวเหมือนนำน้ำเปล่า หรือผสมน้ำเปล่าเข้ามาจนเจือจางไม่ขึ้นแถบสีดังกล่าว
FILE0027.MOV_000002331
นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินการตรวจปัสสาวะผู้นำท้องที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ในวันนี้ เป็นการดำเนินการตามโครงการบ้านสีขาวตอบสนองแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559/2560 โครงการนี้ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มผู้นำท้องที่ซึ่งเป็นกำลังหลักในการดำเนินการรีเอ็กซ์เรย์ เป็นกำลังหลักในการนำนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไปปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะไปตรวจพี่น้องประชาชน ก็มีการโดนตรวจสอบเช่นกัน เหมือนกับประชาชนที่ถูกสงสัยแล้วถูกจับตรวจ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อตัวเจ้าหน้าที่รัฐว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสียเอง
FILE0013.MOV_000000000
นอกจากนี้ เพื่อให้แต่ลพื้นที่ปลอดยาเสพติดทางจังหวัดมีการสนับสนุนชุดตรวจให้แต่ละอำเภอ ดำเนินการในพื้นที่ของตน เพื่อตรวจหาผู้เสพผู้ติดเริ่มจากตัวผู้นำท้องที่ และข้าราชการท้องถิ่น ก่อนลงพื้นที่ดำเนินการกลุ่มหมู่บ้านเป้าสีขาว ปลอดนาเสพติดอีกครั้ง ก็จะมีการดำเนินงานเป็นห้วงๆ ไป โดยปกติอำเภอก็จะขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจสารเสพติดไว้เผื่อว่าชุดปฏิบัติการทั้งจากจังหวัดจากอำเภอลงพื้นที่สามารถที่จะใช้ของในพื้นที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ทันที ทั้งนี้การจัดซื้อชุดตรวจนี้ก็จะขอความร่วมมือไปยังทุก อปท. ขอให้จัดซื้อแบบชนิดเดียวกัน เพื่อการง่านต่อการปฏิบัติที่ไม่ต้องเริ่มเรียนรู้การใช้เครื่องมือบ่อยครั้ง

Comments

comments