ขยะเถื่อนพ่นพิษ รพ.สันป่างตองทุกคนในรพ.เดือนร้อนโดยเฉพาะผู้ป่วย เหม็นกลิ่นขยะเน่า

Share This:

ผอ.รพ.สันป่างตองเผย ทุกคนในรพ.เดือนร้อนโดยเฉพาะผู้ป่วย เหม็นกลิ่นขยะยิ่งฝนตกต่อเนื่อง หวั่นน้ำใต้ดินเป็นพิษเพราะรพ.ใช้น้ำจากใต้ดินเพื่อมาอุปโภคบริโภค ที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งมาตลอดวอนทุกฝ่ายเร่งแก้ไขก่อนผลกระทบเพิ่มมากขึ้น
ขยะโรงพยาาบาลสันป่าตอง.mp4_000031130
นพ.วิรัช กลิ่นบัวแย้ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่างตอง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากปัญหาขยะที่ถูกลักลอบมาทิ้งไว้ใกล้โรงพยาบาลนั้น ขณะนี้ความเดือนร้อนของทุกคนในโรงพยาบาลกระทบจากกลิ่มเหม็นมาก แมลงวัน ที่นับวันเพิ่มกลิ่นมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักเกิดการเน่าเหม็นมากจะฟุ้งกระจายทำให้แพทย์ พยาบาลและผู้ป่วย นอกและผู้ป่วยในที่ต้องนอนรักษาตัวเดือนร้อนหนักเพราะกลิ่นมาก ทำให้การนอนพักรักษาตัวไม่เป็นสุขนอนพักไม่ได้เพราะกลิ่นเหม็นมาต่อเนื่อง ตอลดจนญาติผู้ป่วยที่มาเยี่ยหรือนอนเฝ้าคนไข้ก็ร้องเรียนมายังโรงพยาบาล ที่ปล่อยให้เกิดกลิ่นเหม็นต่อการผู้ป่วย
ภาพในรพ.สันป่าตอง.mp4_000075898
อย่างไรก็ตามผลกระทบยังเกิดกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ต้องประสบปัญหาเมื่อกลับไปบ้านพักเพื่อพักผ่อนก็ไม่เพียงพอต้องประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ทำให้ประสิทธิ์ภาพของการดูแลและวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยอาจด้วยลงไปเพราะการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการดูแลผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษา รวมไปถึงแมลงวันที่เป็นอีกปัญหาตามมาต่ออาหารให้ผู้ป่วยตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องดูแลความสะอาดเป็นพิเศษ โดยปัญหาน้ำใต้ดิน ซึ่งบ่อขยะห่างเพียง 500 เมตร ทำให้น้ำใต้ดินที่โรงพยาบาลใช้เป็นหลักอาจเกิดมีสิ่งปนเปื่อนมากับน้ำเพราะน้ำจากขยะได้ซึ่มลงดินมา ทำให้ต้องนำตัวอยางน้ำไปตรวจเพื่อความปลอดภัย เพราะโรงพยาบาลสันป่าตองใช้น้ำใต้ดินเป็นหลัก ทุกปีจะประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้เตรียมหาน้ำประปามาสำรองไว้
ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลวอนทุกฝ่ายให้เร่งเข้ามาดำเนินการกับกองขยะดังกล่าวเพราะไม่ใช้แต่โรงพยาบาลแต่พื้นที่โดยรอบก็ประสบปัญหาหนัก ต้องการให้ดำเนินการกำจัดขยะดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก เพราะทางโรพยาบาลไม่สามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขใดได้ถึงจะมีการ้องเรียนของญาติและผู้ป่วยก็ตาม

Comments

comments