ลุ้น 2 เดือนสุดท้ายหน้าฝนน้ำเขื่อนหลัก 2 แห่ง มีน้ำเติมให้เกิน 100 ล้าน ลบ.ม.

Share This:

ลุ้น 2 เดือนสุดท้ายหน้าฝนน้ำเขื่อนหลัก 2 แห่ง มีน้ำเติมให้เกิน 100 ล้าน ลบ.ม. ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคาดอีก 2 เดือนช่วงฝนสุดท้าย หากมีน้ำเกิน 150 ล้าน ลบ.ม. ภัยแล้งปีหน้าบริหารจัดงานได้ง่ายขึ้น แต่ยังมีผลต่อภาคการเกษตรบาง ประชาชนยังต้องประหยัดการใช้น้ำ เพราะขณะนี้ยังไม่มีพายุเข้าเป็นฝนปกติตามฤดู
5 09 59 -3 ลุ้น 2 เดือนสุดท้ายหน้าฝนน้ำเขื่อนหลัก 2 แห่ง มีน้ำเติมให้เกิน 100
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการชลประทานเชียงใหม่กล่าวว่าสถานการณ์เขื่อนใหญ่ 2 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำท่าไหลเข้าต่อเนื่อง ซึ่งเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลยังไม่มีพายุเข้ามาทำให้ขณะนี้ยังต้องกักเก็บน้ำที่ไหลเข้าให้ได้มากที่สุด โดยไม่มีการระบายน้ำออกไป เพราะฝนที่ตกในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ยังต่ำกว่าเกณฑ์เพียงเล็กน้อย ซึ่งการบริหารจัดการน้ำตอนนี้ต้องการให้น้ำในเขื่อนใหญ่ทั้งสองแห่งมีเกิน 100 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไปก็จะทำให้ช่วงฤดูแล้งปี 2560 ไม่เกิดผลกระทบเช่นเดียวกันปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการน้ำที่ง่ายขึ้นหากมีน้ำต้นฤดูแล้งช่วงเดือนมกราคมมานั้นต้องมีประมาณน้ำ 150 ล้าน ลบ.ม. จะทำให้ง่ายต่อการดูแลประชาชนในการใช้น้ำ ซึ่งในต้นปีที่ประสบภัยแล้งมีน้ำเพียยง 90 ล้าน ลบ.ม. ทำให้เกิดผลกระทบขึ้นมาดังกล่าว แต่น้ำ 150 ล้าน ลบ.ม. อาจจะมีผลกระทบบางต่อภาคการเกษตรแต่ไม่มาก ทั้งนี้ยังขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ถึงตอนนี้ฝนตกมีน้ำท่าเข้าเขื่อนต่อเนื่องแต่ปริมาณการกักเก็บล่าสุดเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด ปริมาณน้ำจำนวน 46 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 18 และเขื่องแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำ 94 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 36

Comments

comments