สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อนแก้ไขไกด์และทัวร์เถื่อน เช่าบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม

Share This:

ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่หารือสมาชิก พร้อมประสานหน่วยงานเกี่ยงข้องหาเจ้าภาพเร่งแก้ไข ไกด์และทัวร์เถื่อน เช่าบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม เบื้องต้นพบกระจายอยู่รอบเมืองเชียงใหม่ หากปล่อยไว้จะเป็นผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวเ ศรษฐกิจและความมั่นคง
MVI_5067.MOV_000000978
-นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมเร่งด่วนหลังจากโลกโซลเซียลมีการออกมาเผยถึงทัวร์เถื่อนและไกด์เถื่อนได้ไปเช่าบ้านจัดสรรเป็นที่พักสร้างความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยของบ้านจัดสรรเกิดขึ้น นอกจากนี้มีการรายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากเริ่มทะยอยร้องเรียนเข้ามาถึงปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ขณะนี้ได้มีการประชุมสามชิกเพื่อหาข้อมูลจากส่วนต่างๆ ก่อนจะประสานหน่วยงานต่างๆ เพราะข้อกฎหมายที่มีคาบเกี่ยวกันทำให้ไม่มีเจ้าภาพในการดำเนินการ ซึ่งจะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 9 กันยายนนี้ ของภาครัฐ ภาคเอกชนและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะผู้ขับเคลื่อนโดยให้มีเจ้าภาพในการจัดการแบบบูรณาการนำข้อกฎหมายที่มีมาบังคับใช้มาปรึกษาหารือให้มีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน ให้มีมาตรการต่อการขับเคลื่อนไปสู่ระดับประเทศต่อไป
MVI_5082.MOV_000000833
-อย่างไรก็ตามการแก้ไขครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น มาจากหนึ่งนักเรียนนักศึกษาที่เคยมาเรียนแล้วใช้ช่องทางมาประกอบธุริกจดังกล่าวขึ้น ทางที่สองเกิดจากการจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการไปนำนักท่องเที่ยวจากตามโรงแรมมาพักอาศัยตามบ้านเช่าและคอนโดมิเนียม และมาจากบริษัททัวร์นำเที่ยวบางราย ที่ไม่นำเข้าไปโรงแรมแต่ใช้บ้านเช่าแทน ซึ่งการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวก็หลากหลายเวลา เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นฮับทางการบินทำให้ความหลากหลายของการเดินทางเข้ามาได้ตลอดเวลา ทำให้รบกวนต่อผู้พักอาศัยภายในหมู่บ้านโดยเฉพาะยามค่ำคืน ทำให้ขณะนี้ต้องเป็นเรื่องด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้ผลกระทบเกิดขึ้นในอนาคดต่อภาคการท่องเที่ยวเ ศรษฐกิจและความมั่นคง ของจังหวัดเชียงใหม่

Comments

comments